• ทดสอบ วิเคราะห์สารเคมีที่ได้รับมอบหมาย
  • มีประสบการณ์ด้านการทดสอบน้ำยาง
  • เพศหญิง อายุ 21-30 ปี

27-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.