• วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนพัฒนาระบบงานคุณภาพ
 • ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์/วิศวกรรมอาหาร
 • วางแผนการรับการตรวจฯ จากภายในและภายนอกหน่วยงาน

09-Dec-16

 

Applied
 • Assesses and confirms suppliers capability
 • Conduct supplier quality performance reviews
 • Implement Material Quality Management process

09-Dec-16

 

Applied
 • QMP and corporate Q&FS standards implementation
 • Lead implementation, certification on system
 • Lead internal & External auditing

09-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย อายุ(ปี) : 25 - 30
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Exp in Process Development / R&D in Food
 • Manage and improve product's process and optimize
 • Good command of English

07-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์เก็บตัวอย่างตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้ มีใบขับขี่
 • เงินเดือน 20k ขึ้นไป , ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์

07-Dec-16

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Male, age not over 30 years old
 • Degree in Medical Field / Science / Biotechnology
 • 1 years’ experience in sales representative field

06-Dec-16

 

Applied
 • Degree in Occupational Health & Safety
 • 3 years experiences in position of Safety
 • Ensure that all Health & Safety policies

06-Dec-16

 

Applied
 • Master's Degree or Bachelor's Degree in Science
 • Preferable Registered Safety Officer
 • 3-5 years of professional EHS experience

06-Dec-16

 

Applied
 • •upper 4 years experience in R&D field
 • •Good technical skills
 • •Proactive, interpersonal, positive attitude

05-Dec-16

 

Applied
 • Knowledge of GFSI, HACCP, BRC and allergens
 • Must have excellent English language skill
 • Experience in Quality related positon for Food

05-Dec-16

 

Applied
 • มีใจรักในด้านการบริการและการขาย
 • มีประสบการณ์การทำงานในห้อง Lab,Food Lab
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

05-Dec-16

 

Applied
 • ปฏิบัติงานในส่วนของงานสวนและงานฟาร์ม
 • มีประสบการณ์ด้านรักษาความปลอดภัยอย่างน้อย 2 ปี
 • ปฏิบัตงานในส่วนของการดูแลโรงเพาะเห็ด

05-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.