• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี
  • ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานในการทดลองต่างๆ
  • ควบคุมการใช้สารเคมีสำหรับงานตรวจและทดสอบ

19-Jan-17

 

Applied
  • วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนพัฒนาระบบงานคุณภาพ
  • ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์/วิศวกรรมอาหาร
  • วางแผนการรับการตรวจฯ จากภายในและภายนอกหน่วยงาน

16-Jan-17

 

Applied
  • Male or Female, age not over 35 years old.
  • At least 3 years of experience in chemical process
  • Bachelor’s or Master’s degree in Chemical Engineer

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.