• ไม่จำกัดเพศ อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • ทำการวิจัยและพัฒนาสูตรซอสมะขามและมะขามเข้มข้น
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 4 ปี

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย- หญิง อายุระหว่าง 24 ขึ้นไป
 • ป.ตรีสาขา Food Science หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีรถยนต์ส่วนตัว / ใบขับขี่

14 hours ago

 

Applied
 • Sensory
 • Panel Management
 • Market Research

14 hours ago

 

Applied
 • safety
 • health and safety
 • HSE

14 hours ago

 

Applied
 • Research & Development
 • R&D
 • Engineering

14 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 3 years in product license registration
 • Enzyme, Prebiotic, Probiotic, Nutraceutical
 • Nutrition/Health supplement, Food additives, Nutra

14 hours ago

 

Applied
 • Responsible for the growth of sales & profits
 • Manage & conduct a market survey, business trends
 • Feed sales strategic developing & marketing plan

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Senior Quality Manager, Pharma/healthcare 200-250K
 • At least 10 years experience in related role
 • Good in Enlish

14 hours ago

 

Applied
 • Must have Oil & Gas Experience
 • Available immediately after the Songkran Holidays
 • Must have AutoCAD 3D modelling experience

14 hours ago

 

Applied
 • Lab Testing, Test certification, auditing,testing
 • Good English, senior level
 • Strong leadership

14 hours ago

 

Applied
 • 5 years of experience in clinical research
 • Expertise in operational research and clinical
 • Proficient in Microsoft programs

14 hours ago

 

Applied
 • B.S. or Masters Degree in Medical Technology
 • Working knowledge of clinical laboratory areas
 • Work experience in a hospital clinical laboratory

14 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่
 • จัดทำสูตรมาตรฐาน, จัดทำมาตรฐานการตรวจสอบสินค้า
 • ศึกษาวิเคราะห์สินค้าร่วมกับฝ่ายขาย

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Development opportunities
 • Oversea training opportunities
 • Competitive Salary

22-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • Oversea training opportunities
 • Development opportunities
 • Good Remuneration

22-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • University degree in Veterinary Medicine.
 • Proven technical service management ability
 • Experience to gain clinical trial management

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • มีค่าคอมมิชชั่น ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี
 • อาจมีการส่งไปฝึกอบรมใน ตปท เป็นบางครั้ง

21-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • Male/ Female age between 35-45 years old
 • Degree in food science, food technology
 • Experience dealing with Thai FDA process

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Food,restaurant business
 • Strong leadership
 • Goon English

21-Apr-17

 

Applied
 • Provide support to Corrosion Support team
 • Calculate % of actual corrosion inhibitor
 • Communicate with field personal

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male & female, age 21-35 years, Thai nationality
 • Bachelor’s degree/Master Degree in Science
 • Experience in selling scientific equipment

21-Apr-17

 

Applied
 • Bachelors of Science in Medical Technology.
 • 2 years in any field of product or Medical field.
 • Able to understand and explain product.

21-Apr-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Huge opportunities for growth
 • Work with a successful medical device company
 • Highly competitive pay

21-Apr-17

 

Applied
 • MD or other relevant professional degree
 • Knowledge of medical affairs, clinical research
 • Expertise in Ophthalmology

21-Apr-17

 

Applied
 • Master’s Degree or PhD in Biochemistry
 • 3+ years technical experience in a life science
 • Experience in genomics and /or proteomics

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 10 - 15 years experience in international law firm
 • Experience in construction industry
 • Possess Attorney License

21-Apr-17

 

Applied
 • Advanced degree (e.g. Pharmacy, MD, PhD)
 • Solid knowledge of the pharmaceutical
 • High customer orientation.

20-Apr-17

 

Applied
 • Nutraceutical Ingredients
 • Bachelor's Degree in Food Science or related field
 • R&D or Sales

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 2 to 4 years as Clinical Research Associate
 • Global studies experience
 • Fluent in English

20-Apr-17

 

Applied
 • Male or Female age between 22-30 years
 • Degree in Food Science or related field
 • Team player, ability to learn fast

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • สามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุตสาหกรรม
 • วุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมเกี่ยวกับระบบน้ำชลประทาน

20-Apr-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป มีความคิดสร้างสรรค์
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมสาขาเครื่องกลอุตสาหกรรม
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยการวิเคราะห์หาสาเหตุ

20-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in a health care/scientific
 • Clinical Research Associate
 • Make an impact to patient health globally

20-Apr-17

 

Applied
 • Experienced in Technical/ R&D/or QC in Chemicals
 • Good Leadership skills
 • Strong in problem solving

20-Apr-17

 

Applied
 • Experienced in PACS system, x-ray
 • Strong analytical skills
 • can travel sometimes

20-Apr-17

 

Applied
 • degree of Chemistry/Chemical Engineering
 • 6 months to 1 year job training period
 • Research the cosmetic trend in the market

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Leading international Medical Device Company
 • Rapidly growing business
 • Expanding team

19-Apr-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลและบริหารงานความปลอดภัยทั้งระบบ
 • จบ ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือวิศวกรรมความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

19-Apr-17

 

Applied
 • Strong and experienced in lab or Blood test
 • 80-150K
 • Good English

19-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Medical Technology
 • Good command of English
 • Performing other tasks and duties as required

19-Apr-17

 

Applied
 • Minimum 3 years working experience in Sales & Mark
 • Age 26-30 years.
 • Goodcommand of English both writing and speaking.

19-Apr-17

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ทางด้านวิจัยและพัฒนา
 • มีความรู้เกี่ยวกับ GMP, ISO, Halal

19-Apr-17

 

Applied
 • ควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิต
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีความรู้เกี่ยวกับ GMP, HACCP, ISO, Halal

19-Apr-17

 

Applied
 • Experienced in Technical Service in Chemicals
 • Can travel and strong in people
 • 100-150K good English

19-Apr-17

 

Applied
 • Great Organization
 • Acting as Managing Director
 • Well-known company

19-Apr-17

 

Applied
 • degree in Chemistry, Chemical Engineering
 • 3-5 years experiences in sales and marketing
 • Strong negotiation skill, strategic thinking

19-Apr-17

 

Applied
 • เงินเดือนและผลตอบแทนสูง ,วุฒิตรี-โท เภสัชศาสตร์
 • เพศชาย / หญิงมีประสบการณ์กับงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะ การอ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษในระดับดี

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 7+ years’ experience
 • AS/400 computer system.
 • SAP knownledge.

18-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.