• ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ดูแลและตรวจสอบระบบน้ำ RO
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

19 hours ago

 

Applied
 • Being a team leader for the research team
 • Conducting applied research & fundamental research
 • Overseeing a team of researchers

23-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor in Safety, Occupational Health
 • Experiences on waste management
 • Professional in English communication skills

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, age 30-40 years
 • Bachelor degree in Science
 • Experience in Research & Development function

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไปในสาขา วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านการวิจัยอย่างน้อย 5-7 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐ

18-Jan-17

 

Applied
 • Male, not over 35 years old
 • Strong interpersonal skills
 • Have a car license

18-Jan-17

 

Applied
 • Male or Female, 27-35 years old up
 • Bachelor or Master Degree in Food Technology
 • 3 years of product development experience

18-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง - เพศชาย
 • การศึกษา ปริญญาตรี วท.บ หรือสาขาที่เกียวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

18-Jan-17

THB25k - 30k /month

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 29
 • งานท่อน้ำทิ้งภายนอกอาคาร
 • งานถังบำบัด,ถังน้ำดี

18-Jan-17

 

Applied
 • Degree or Master degree in Food Science
 • 2 year supervisory experience
 • Must have had experience with quality auditing

18-Jan-17

 

Applied
 • Ph.D Degree in Organic Chemistry
 • Very good education record B.Sc. Degree in Chemist
 • 10 years experience in R&D Management.

18-Jan-17

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงตรวจรักษาเครื่องจักร
 • ระบบไฟฟ้าและเครื่องกลโรงงาน
 • ตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาในวัตถุดิบ

16-Jan-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.