• เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหา
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการผลิต อย่างน้อย 3-5 ปี

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปวส. - ปริญญาตรี สาขา โภชนาการ
 • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 10 years of team leadership
 • Food science, Chemistry, Engineering or equivalent
 • Has a broad understanding of all business function

22-May-17

 

Applied
 • Master or Ph.D. Degree in Chemistry
 • 3 years of product development experience
 • Strong knowledge of carbohydrate chemistry

11-May-17

 

Applied
 • Male, not over 35 years old
 • Strong interpersonal skills
 • Have a car license

11-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.