• วุฒิปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • เพศ ชาย/หญิง
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in any fields, Science field
 • At least 5 years experience in interpreter
 • Good command in Japanese Language

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or Master degree in Food Science
 • 2 year supervisory experience
 • Must have had experience with quality auditing

21-Mar-17

 

Applied
 • Male or Female, 27-35 years old up
 • Bachelor or Master Degree in Food Technology
 • 3 years of product development experience

20-Mar-17

 

Applied
 • Male, not over 35 years old
 • Strong interpersonal skills
 • Have a car license

20-Mar-17

 

Applied
 • Master or Ph.D. Degree in Chemistry
 • 3 years of product development experience
 • Strong knowledge of carbohydrate chemistry

20-Mar-17

 

Applied
 • วิจัยกระบวนการสกัดสารประกอบฟีโนลิค
 • ปริญญาโท หรือ เอก สาขาเคมี ชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ
 • มีความชำนาญในการใช้คเรื่อง HPLC GC-MS

20-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุตั้งแต่ 26 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีอาหาร
 • ประสบการณ์ด้านQC ในอุตสาหกรรมอาหาร 4-6 ปี

18-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.