• ปริญญาตรี Food Science หรือการบริหาร
  • เชี่ยวชาญการขายในพื้นที่ภาคใต้
  • มีประสบการณ์ขายสินค้าประเภทอาหาร

23-Jun-17

 

Applied
  • Bachelor’s degree / Master in Medical Lab
  • 1 to 3 years working experiences
  • product knowledge in histopathology

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.