• ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ควบคุมดูแลให้ดำเนินกิจกรรมด้านคุณภาพ
 • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคุณภาพ

16 hours ago

 

Applied
 • รักงานด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3

16 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีความมุ่งมั่น และมีวินัยในการทำงาน
 • ประสบการณ์บริหารการผลิตสินค้าประเภทน้ำพริก

16 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree of Science in Chemistry.
 • Experience in Research & Development.
 • Knowledge in ISO9001, ISO14001, ISO18001, BRC, GMP

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปวส. - ปริญญาตรี สาขา โภชนาการ
 • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Food Science preferred.
 • 5 years of experience in a food manufacturing.
 • Good knowledge of GMP, HACCP.

22 hours ago

 

Applied
 • Education in Food Science or Culinary preferred.
 • Work experience in research & development.
 • Good knowledge of GMP, HACCP.

22 hours ago

 

Applied
 • Male or female, aged over 35 years old
 • Master’s Degree in Chemistry, Food Science
 • 5 years’ experience in people management

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, aged over 30 years old
 • Master’s degree/ Ph.D. in Chemistry, Food Science
 • 5 years’ experience doing Research & Development

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • At least Bachelor or Master’s degree in Science
 • Minimum 2-3 years of work Experience
 • Fluent in English

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง 25-32 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วทบ.ทุกสาขา / จบ สถิติจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Engineering or Science
 • 3 years experience in management system
 • Qualified Lead auditor of management system

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor / Master in Safety
 • Experience in Safety & EHS Management
 • Professional in English communication skills

17-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Organizes all activities related Quality Assurance
 • Provide training to QA Associates on Food Safety
 • Manage and Control the quarantine

17-May-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานเอกสารระบบ ISO

17-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโทสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านการสอน

17-May-17

 

Applied
 • Testing, Setup and Maintain Microbiological
 • Bachelor degree or higher in Science
 • 3 years experience in testing laboratory

17-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 • สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปรับปรุงสินค้าเดิมของบริษัทให้ทันสมัย

17-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 • ดูแลกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามขั้นตอน
 • วางแผนการทำงานในการผลิตสินค้า

17-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Chemi lab experience
 • Leadership skill
 • laboratory instruments and calibration skill

17-May-17

 

Applied
 • Bachelor degree in any fields, Science field
 • At least 5 years experience in interpreter
 • Good command in Japanese Language

10-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.