• ควบคุมและพัฒนาระบบคุณภาพให้เป็นไปตาม GMPและ HACCP
 • บริหารงานด้านระบบคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
 • วางแผน ควบคุมและติดตามผลการทำงานให้สอดคล้องกับระบบ

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีทางด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สามารถขึ้นทะเบียนจป.ตามกฎหมายกำหนด
 • ขับรถยนต์ได้

9 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการวางแผนและบริหารงาน
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน ISO , GMP,
 • มีทัษณะในการแก้ไขปัญหา และการสื่อสาร

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี พอลิเมอร์ เคมี หรือ วิศวกรรมศาสตร์
 • ทำหน้าวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวผลิตภัณฑ์
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน ISO GMP

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • experience in project engineering design
 • Experience in Multi-Discipline office design
 • Oil & Gas, Refinery, Petrochemical and Clean Fuels

9 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Age 35 - 45 years old, Thai nationality.
 • Bachelor’s degree in Business or related field.
 • 4 years experiences in feedstock and logistic

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Engineering
 • To carry out estimating activities
 • Prepare Cost Estimates for bidding activities

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Diploma, High Vocational or higher of Mechanic
 • 5 years experiences in Ethanol, Alcohol
 • Excellent leadership and team player, good communi

9 hours ago

 

Applied
 • Manage and continuously improve QC operation
 • Identify and report Non-Conformity of material
 • Investigate customer complaint cases

9 hours ago

 

Applied
 • International experience during studies or work
 • Clear leadership potential
 • Master Degree or Ph.D with above average GPA

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Major Science, Food science, Biotech, Biochem
 • Basic knowledge of GMP, HACCP, Food Safety.
 • Able to work on shift

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Age 33-40 years old
 • Bachelor degree in Engineering or Science
 • More than 10 years' experience

9 hours ago

 

Applied
 • ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย /สรรหาอุปกรณ์ต่าง ๆ
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี

9 hours ago

 

Applied
 • ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย /สรรหาอุปกรณ์ต่าง ๆ
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี

9 hours ago

 

Applied
 • Successful of the research
 • Publishing the research in international journals
 • Guide and train students in the group

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age 22-27 years old
 • Degree in Industrial Engineering, Mechanical
 • 0-3 years (Automotives industry is a plus)

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelors of Science Degree preferred in chemical
 • Experience in work with chemical substances
 • Experience in a laboratory

9 hours ago

 

Applied
 • Experience in Planning or Purchasing.
 • Experience with SAP material master.
 • Good communication skill in English.

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 15 years exp in HSE
 • Oversea Base
 • Oil and Gas experienced

21 hours ago

 

Applied
 • Bachelor in Any Engineering / Science Field
 • Good Command in English Business Level
 • 5 years in Automotive field

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree on Business Administration
 • Experience in using various types of manufacturing
 • Bachelor degree on Chemistry

18-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor or Master of Science
 • Experience in the animal feed business
 • Responsible for ensuring products

18-Jan-17

 

Applied
 • Mechanical, Aerospace
 • Junior Management Trainee
 • Mechanical Product Management

18-Jan-17

 

Applied
 • knowledge of products and processes
 • H&N quality/regulatory/customer and applications
 • Minimum of 2 years quality or regulatory

18-Jan-17

 

Applied
 • Exp. in Food or related and has after-sales skill
 • Eastern Seaboard IE, Rayong
 • Salary 60,000 - 100,000

18-Jan-17

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชายอายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 1 ปี

18-Jan-17

 

Applied
 • Exp. in Food or Pet Food Manufacturer
 • Amata City , Rayong
 • Salary 120,000 - 160,000

18-Jan-17

THB120k - 160k /month

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา พอลิเมอร์
 • Packaging for cosmetics & food
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน ISO , GMP

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in laboratory application
 • Bachelor degree in Chemist or related field
 • 3-5 years experience in Oil and Gas industry

18-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท เทคโนโลยีชีวภาพ
 • มีประสบการณ์ในงานพัฒนาคุณภาพ
 • ความปลอดภัยอาหาร 5 ปีขึ้นไป

18-Jan-17

 

Applied
 • Worked in an ISO9001/13485/GLP / laboratory skill.
 • Knowledge in chemistry, HPLC, GC, and Analytical
 • Good in English communication.(Speaking & Writing)

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 1-3 years experience in R&D
 • Bachelor’s degree or above in Chemical engineering
 • Maintain quality managements system

18-Jan-17

 

Applied
 • QC and QA activities within EFTEC (Thailand)
 • Support and Service at customer’s production line
 • Support R&D Chemist with day to day Lab tasks

18-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Chemical Science
 • At least 3 years of experience in laboratory proce
 • Strong background for analysis water

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 5 ปี
 • วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์โครงการ

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Supervision for Sterilization process release.
 • Overall operation of Microbiology Laboratory.
 • Evaluates quality data and records through static

17-Jan-17

 

Applied
 • QA&QC
 • ปริญญาตรี สาขา เคมี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

17-Jan-17

 

Applied
 • Thai, Age: 33 - 40 years old, Good English
 • Min.5 years of R&D and QC in rubber manufacturing
 • Knowledge of ISO/TS16949/Able to work in Chonburi

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelors of Science Degree preferred in Chemical
 • 6 months to 5 years experience in an chemical
 • MUST be able to work varying shift

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : 21 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 ขึ้นไป

17-Jan-17

 

Applied
 • BRC Iop, BRC food safety, FSSC 22000, ISO22000.
 • Food packaging product or related industries.
 • Good command of English.

17-Jan-17

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Degree preferred in Food technology , chemical
 • 5-7 years experience in Quality & Food Safety
 • Experience with basic laboratory equipment

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, age 30 - 42 years old
 • Degree in Mechanical Engineering
 • At least 5 - 12 years of experience in similar

17-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor or Master 's Degree in Mechanical
 • 2-3 years working experience with automotive
 • Good Knowledge in CAD, FMEA

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • degree in Analytical Chemistry or related field
 • 2years working experience in R&D and/or commercial
 • Possess hands-on experience in wet chemical analys

17-Jan-17

 

Applied
 • 5 years’ experience in quality control function
 • Knowledge in TQM, Six Sigma, 7QC tools and ISO
 • Good in problem solving and analytical skill.

17-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.