• ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหา
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป(อุตสาหกรรมอาหารพิจารณาพิเศษ)
 • มีทักษะผู้นำและมีความละเอียดรอบคอบ

4 hours ago

 

Applied
 • 8+ years experience in Chemical or Refining plant
 • Chance to work with leading German company
 • Base in Chonburi

4 hours ago

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • 3-5 yrs’ experience in operation and maintenance
 • high vocational in Environmental Engineering
 • Good command of the English language

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Chemistry, Polymer or Material Science
 • At least 3 years experience in polymer field.
 • Good Command of English.

4 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • 7 years in Technical or Business or Sales area
 • Degree or Master degree of Science/Engineering
 • Strong leadership and problem solving skill

4 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Ensure that SPI,related procedures and mfg
 • Ensure that the final products manufactured by loc
 • Ensure that raw material and packaging

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master degree in Food Science
 • 7 years for related industrial experience
 • Strong leadership skill and ability to motivate

4 hours ago

 

Applied
 • 1-3 years experience in R&D
 • Bachelor’s degree or above in Chemical engineering
 • Maintain quality managements system

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor of Science, Chemistry, Food Science
 • Experienced in a QA/QC function 5 years minimum.
 • Ability to communicate in English

4 hours ago

 

Applied
 • experience in transportation industry management
 • transportation management at least 5 years
 • Having managerial and leadership skills

4 hours ago

 

Applied
 • Experience in Laboratory Management
 • Be proficient in Microsoft Office
 • Excellent Command of written and spoken English

4 hours ago

 

Applied
 • เสนอขายสินค้าของทางบริษัท
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์

4 hours ago

 

Applied
 • เสนอขายสินค้าของทางบริษัท
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวะสิ่งทอ
 • มีความขยัน ระเอียด รอบคอบ และอดทน
 • สามารถทำงานใน Line การผลิตได้

12 hours ago

 

Applied
 • Business fluent English is mandatory
 • Over 5 successful years sales management
 • Strong team work and management skill

13 hours ago

 

Applied
 • To ensure that only qualified & specified raw
 • Assure that RM, PM and IM for production
 • Study the packaging i.e. Glass Jar and Cap quality

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป สาขาฟิสิกส์หรือสาขาเคมี
 • สามารถทำงานเข้ากะได้ มีความประพฤติดี ซื่อสัตว์

17 hours ago

THB10k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานสถานีส่งแก๊สและด้านงานควบคุมแก๊ส

17 hours ago

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree or Master's degree of Chemistry
 • 5 years’ experience in coating and paint industry.
 • Good command of English and MS Office

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 22 - 24 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี
 • ประสบการณ์ 2 ปี

22 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือ สาขาอื่นๆ
 • ทักษะทางภาษาอังกฤษดี
 • บุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี

28-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
 • รักงานด้านการขาย
 • ทักษะทางภาษาอังกฤษดี

28-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือ สาขาอื่นๆ
 • บุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

28-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
 • รักงานด้านการขาย
 • บุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี

28-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
 • รักงานด้านการขาย
 • ทักษะทางภาษาอังกฤษดี

28-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree preferably in Food Science
 • 5 years previous experience in quality management
 • Must be able to work independently

28-Mar-17

 

Applied
 • Experience within product development role.
 • Knowledge of ISO4074,ISO23409,ISO14791 & ISO13485.
 • Fluent English skills, both spoken and written.

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Worked in an ISO9001/13485/GLP / laboratory skill.
 • Knowledge in chemistry, HPLC, GC, and Analytical
 • Good in English communication.(Speaking & Writing)

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Laboratory
 • Fair in English communication
 • Able to work in Bangpakong site(Bangna-Trad Km.36)

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Polymer Science, Material Science
 • GC, ICP, HPLC, DSV, Melt Flow, DSC, Titrator
 • Plastic Lab, Petrochemical Lab

28-Mar-17

 

Applied
 • degree in Chemical Engineering, Chemistry.
 • fundamentals of instrumentation, spectroscopy
 • Good command of both spoken and written English.

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขารัวุฒิงสีเทคนิค)
 • ผ่านการปฏิบัติงานด้านรังสีวินิจฉัยอย่างน้อย 1 ปี

28-Mar-17

 

Applied
 • Chemical Engineering, Chemical science
 • วิศวกรเคมี, วิศวกรเทคนิคและควบคุมคุณภาพ
 • Male, 22-28 years old.

28-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี พอลิเมอร์ เคมี หรือ วิศวกรรมศาสตร์
 • ทำหน้าวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวผลิตภัณฑ์
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน ISO GMP

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา พอลิเมอร์
 • Packaging for cosmetics & food
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน ISO , GMP

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Applied Chemistry
 • Min. 1 year work experience in Automotive Industry
 • Good English communication skills

28-Mar-17

 

Applied
 • Male or female aged over 33 years old
 • Degree in Chemical, Polymer or any related field
 • Experience in product and business development

28-Mar-17

 

Applied
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าทางด้านวิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านห้องปฏิบัติการ

27-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor of Science in Chemistry/Chemical
 • Good command of spoken and written English
 • Evaluates and analyzes packaging materials

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Coordinate,control,improve all activities
 • Overseeing logistics for Rayong, Cebu and China
 • Production planning, warehousing, shipping

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Age 25-35 years old
 • Bachelor or Master Degree in Food Science
 • 3 years experience in production function

27-Mar-17

 

Applied
 • Chemist
 • Technical Support
 • Product Development

27-Mar-17

 

Applied
 • วางแผนปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิจัยพัฒนาผลิตภั
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี
 • บุคลิกภาพคล่องแคล่ว มีความรับผิดชอบ

27-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Food Science, Food Technology
 • Good command of English Communication
 • Knowledge of GMP , HACCP , ISO9001 , ISO14001

27-Mar-17

 

Applied
 • Degree in Food Technology, Food Science
 • 2-5 years experience in Food processing Industrial
 • Knowledge in GMP, HACCP, ISO 9001

27-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลและบริหารงานศูนย์บริการซ่อมรถยนต์
 • ชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านเครื่องกล

27-Mar-17

 

Applied
 • งานบริการหน้าร้าน ขายเบอเกอรี่และทำเบอเกอรี
 • รักงานบริการและการทำเบอเกอรี่
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

27-Mar-17

 

Applied
 • USA Food Manufacturer in Rayong
 • Food Science, Microbiology Degree
 • Working in Multi-national environment & culture

27-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.