• การบริหารงานระบบประกันคุณภาพ
 • การตรวจสอบคุณภาพและบริหารระบบคุณภาพสินค้า
 • ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ความสามารถในการผสมสีเม็ดพลาสติก
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน

11 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ความสามารถในการผสมสีเม็ดพลาสติก
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน

11 hours ago

 

Applied
 • Master’s Degree in Organic Chemistry
 • Male / Female 22- 30 years
 • Good command on written and spoken English

11 hours ago

 

Applied
 • ISO 9001, BRC, ISO 14001, HACCP and FSSC 22000.
 • Good command of English.
 • Activities of QMS Document Control.

20 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Male or female, age 30 - 42 years old
 • Degree in Mechanical Engineering
 • At least 5 - 12 years of experience in similar

02-Dec-16

 

Applied
 • ควบคุมและพัฒนาระบบคุณภาพให้เป็นไปตาม GMPและ HACCP
 • บริหารงานด้านระบบคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
 • วางแผน ควบคุมและติดตามผลการทำงานให้สอดคล้องกับระบบ

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Food Science
 • Good command in English both spoken and written.
 • have experience in R&D of Food & Bakery.

02-Dec-16

 

Applied
 • 5 years in food industry / Research & Development
 • Bachelor Degree or Master Degree in Food Science
 • Development/Implementation of quality systems

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • B.S. in Food Technology/Food Science, Food Nutriti
 • 2 years of experience in food/pharmaceutical/bever
 • Experience working in the Dairy industry is an adv

02-Dec-16

 

Applied
 • Degree in Food Science, Food Technology
 • Excellent in written and spoken English
 • Experience related to R&D from food Manufacturing

02-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor Degree in Chemical or Chemistry.
 • Knowledge in 2k paint and EDP and Powder
 • Good command in English.

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป สาขาฟิสิกส์หรือสาขาเคมี
 • สามารถทำงานเข้ากะได้ มีความประพฤติดี ซื่อสัตว์

02-Dec-16

THB10k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานสถานีส่งแก๊สและด้านงานควบคุมแก๊ส

02-Dec-16

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in Planning or Purchasing.
 • Experience with SAP material master.
 • Good communication skill in English.

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Good degree in a relevant scientific discipline.
 • To lead delivery of a number of key projects.
 • Excellent communication skills.

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • รับเหมาติตตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์เช่นท่อแก๊ซ
 • เพศ ชาย , อายุ 30-40 ปี
 • ประสบการณ์ 5 ปี

02-Dec-16

 

Applied
 • Minimum Master Degree with 3-5 years of experience
 • Age 30-35 years and able to go abroad
 • Excellent English

02-Dec-16

 

Applied
 • Degree with Bachelors of Science
 • 5-7 years experience in Quality & Food Safety
 • Experience with basic laboratory equipment

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Manage the operation of the line
 • Make changes and optimize product changing times
 • Verify the CCP and operation control online

01-Dec-16

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Speaking and writing English
 • Construction experience in oil & gas project
 • Daily own journey to working (home to office)

01-Dec-16

 

Applied
 • Supervision for Sterilization process release.
 • Overall operation of Microbiology Laboratory.
 • Evaluates quality data and records through static

01-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Food Science
 • Having knowledge in Fats and Oils
 • Experience in food manufacturing

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree or Master Degree in Food Science
 • 5 years in food industry / Research & Developmen
 • Knowledge of the main principles of ISO and HACCP

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female age between 24-35 year old.
 • 2-5 years experience in Food processing Industrial
 • Bachelor’s Degree in related field.

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • degree in Process Chemistry, Chemical Engineering
 • 2 years working experience in process R&D
 • Ability to work on shifts if required

01-Dec-16

 

Applied
 • Degree preferably in Microbiology, Biology
 • 3-5 years previous food microbiology experience
 • Must be able to work independently and with a team

01-Dec-16

 

Applied
 • ควบคุมและพัฒนาระบบคุณภาพให้เป็นไปตาม GMPและ HACCP
 • บริหารงานด้านระบบคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
 • วางแผน ควบคุมและติดตามผลการทำงานให้สอดคล้องกับระบบ

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female age 32-40 years old
 • Bachelor's Degree in related fields
 • Experience 5-10 years in Supply Chain Planning

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Polymer,Chemical Science/ Engineering or related
 • GPAX > 2.70 (Bachelor) and > 3.30 (Master)
 • 1-5 years of experiences

01-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor Degree in Science, Food science
 • At least 5 years of food manufacturing experience
 • Good command of English language

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ศึกษา วิจัย ความต้องการของตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด/การขาย อย่างน้อย 1 ปี
 • ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์

01-Dec-16

 

Applied
 • Male/Female age 32-40 years old
 • Bachelor's Degree in related fields
 • Experience 5-10 years in Supply Chain Planning

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
 • บริญญาตรีด้านวิศวกรรมเคมี,เคมีวิเคราะห์
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft office ได้

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : ชาย 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปวส.
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุมการปฏิบัติงาน
 • ประสานงาน กับ หน่วยงานต่างๆ ในบริษัท
 • ปฏิบัติตาม นโยบาย ความปลอดภัย คุณภาพ

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 324 ปีขึ้นไป
 • สาขาวิทยาศาสตร์เคมี, สิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

01-Dec-16

 

Applied
 • ป.ตรี ด้าน คหกรรม หรือ วิทยาศาสตรร์การอาหาร
 • มีใจรักในการทำอาหาร และ มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์ในโรงงานประเภทอุตสาหกรรมอาหาร

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 23 - 35
 • ปริญาตรีวิศวกรรมเคมี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • มีทักษะในการเจรจา ละเอียด รอบคอบ

01-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Chemistry
 • 1-4 years experienced in QC, RD Polymer
 • Good command in English.

01-Dec-16

 

Applied
 • ศึกษา วิจัย ความต้องการของตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด/การขาย อย่างน้อย 1 ปี
 • ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์

01-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ระบบ GMP, HACCP, BRC, ERP

01-Dec-16

 

Applied
 • ทำการทดลองตัวอย่างผลิตภัณฑ์สินค้าบริษัทฯ
 • จัดทำ Color Chart ,Accept,Reject ของสินค้า
 • มีความรู้ระบบ GMP,HACCP,BRC, กฏหมายอาหาร

01-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาเทคโนโลยีอาหาร
 • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

01-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาเทคโนโลยีอาหาร
 • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

01-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์อาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุมกระบวนการแปรรูปเนื้อไก่
 • ติดตามระบบคุณภาพ GMP/HACCP/ISO/BRC ฯลฯ

01-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Food Science
 • 2 yrs. experience in Nutrition or Food Sciences
 • Knowledge of nutrition, physiology, pharmacology,

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.