• เสนอขายสินค้าของทางบริษัท
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 22 - 24 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี
 • ประสบการณ์ 2 ปี

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineer
 • 5 years experience in laboratory management
 • Good Analytical and problem solving skill.

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Food Science
 • 7 years for related industrial experience
 • Strong leadership skill and ability to motivate

10 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เสนอขายสินค้าของทางบริษัท
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์

27-Apr-17

 

Applied
 • Coordinate for Environmental Mgmt Systems
 • Support HSE Programs
 • 0-5 years experience in Environmental/ISO

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master degree holder
 • 0 – 3 years’ experience
 • Minimum GPA: 2.70

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for QC/QA & ensuring food product
 • Control finished product standard
 • Responsible for planning, controlling, monitoring

27-Apr-17

 

Applied
 • Male/ Female, age not over 32 years old
 • Bachelor’s Degree in Engineering
 • Able to work under pressure

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 21-35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี
 • ตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์
 • ดำเนินงานตามระบบคุณภาพ ISO , GMP

26-Apr-17

 

Applied
 • 5 years in Automotive field
 • Technical Compliance Project Management
 • Experienced in Thai homologation

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree preferably in Microbiology, Biology
 • 3-5 years previous food microbiology experience
 • Must be able to work independently and with a team

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขารัวุฒิงสีเทคนิค)
 • ผ่านการปฏิบัติงานด้านรังสีวินิจฉัยอย่างน้อย 1 ปี

26-Apr-17

 

Applied
 • Male or female age 32 - 40 years old
 • Degree in Food sciences, food technology
 • Good command in English skill

26-Apr-17

 

Applied
 • Male
 • Bachelor or Master’s Degree in Health and Safety
 • Implement and maintain the HSE Management System

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male Age 25 years up
 • Degree in Material Science in preferred/Chemical
 • 1-2 year’ experience in QC/QA, Warehouse

25-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารงานคุณภาพ
 • ดูแลรับผิดชอบงานด้านกฏหมายอาหาร

25-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร
 • ประกันคุณภาพในโรงงานอาหาร 5 ปีขึ้นไป
 • บริหารงานคุณภาพ เช่น GMP, HACCP, Halal และ ISO

25-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
 • ประสบการณ์ด้านโรงงานผลิตอาหาร ตั้งแต่ 1-3 ปี
 • เข้าใจ ในมาตรฐานของ ระบบ GMP,HACCP,HALAH

25-Apr-17

 

Applied
 • Manage and continuously improve QC operation
 • Identify and report Non-Conformity of material
 • Investigate customer complaint cases

25-Apr-17

 

Applied
 • Develop commercially attractive products
 • Be an innovative partner in suggesting the product
 • Develop, modify and adapt products as defined

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Business fluent English is mandatory
 • Over 5 successful years sales management
 • Strong team work and management skill

25-Apr-17

 

Applied
 • To ensure that only qualified & specified raw
 • Assure that RM, PM and IM for production
 • Study the packaging i.e. Glass Jar and Cap quality

25-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or Master's degree of Chemistry
 • 5 years’ experience in coating and paint industry.
 • Good command of English and MS Office

25-Apr-17

 

Applied
 • ประสานงานด้านรถขนส่งน้ำมัน
 • ชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิ ปวช-ป.ตรี
 • สามารถทำงานที่คลังน้ำมันศรีราชา(ชลบุรี)

24-Apr-17

 

Applied
 • Process improvement
 • Male/Female age between 25-35 years old
 • 2 years experience in manufacturing facility

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Chemical scien or related field
 • Experience in chemical lab or production or R&D
 • Must be able to communicate in English

24-Apr-17

 

Applied
 • Prepare equipment and chemicals for lessons
 • To arrange for the disposal of waste materials
 • Knowledge of potential hazards of laboratory

24-Apr-17

 

Applied
 • Male/Female, Age 25-35 years old
 • Bachelor or Master Degree in Food Science
 • 3 years experience in production function

24-Apr-17

 

Applied
 • ควบคุมการกระบวนการการการซ่อมสีและตัวถัง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในกระบวนการซ่อมสีตัวถัง

23-Apr-17

 

Applied
 • Business fluent English is mandatory
 • Over 5 successful years sales management
 • Strong team work and management skill

23-Apr-17

 

Applied
 • 15 years exp in HSE
 • Oversea Base
 • Oil and Gas experienced

21-Apr-17

 

Applied
 • Thai National, male age 35 to 45
 • Bachelor degree or higher in chemistry or science
 • Expertise with quality standard requirements

20-Apr-17

 

Applied
 • Male or Female/Age 25-30 years
 • Experience of simulation programs
 • Customer service of engineering plastics

20-Apr-17

 

Applied
 • เสนอขายสินค้าของทางบริษัท
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์

19-Apr-17

 

Applied
 • เสนอขายสินค้าของทางบริษัท
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์

19-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.