• มีความรู้ความสามารถในการผสมสีเม็ดพลาสติก
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน

10-Dec-16

 

Applied
 • มีความรู้ความสามารถในการผสมสีเม็ดพลาสติก
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน

10-Dec-16

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์
 • สามารถปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการได้
 • มีประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม หรือ การบำบัดกาก

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี วิทยาศาสตร์
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำ
 • มีความละเอียดรอบคอบ

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 5 years in food industry / Research & Development
 • Bachelor Degree or Master Degree in Food Science
 • Development/Implementation of quality systems

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • B.S. in Food Technology/Food Science, Food Nutriti
 • 2 years of experience in food/pharmaceutical/bever
 • Experience working in the Dairy industry is an adv

09-Dec-16

 

Applied
 • Experience in Planning or Purchasing.
 • Experience with SAP material master.
 • Good communication skill in English.

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree or Master Degree in Food Science
 • 5 years in food industry / Research & Developmen
 • Knowledge of the main principles of ISO and HACCP

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree preferably in Microbiology, Biology
 • 3-5 years previous food microbiology experience
 • Must be able to work independently and with a team

08-Dec-16

 

Applied
 • Male/Female age 32-40 years old
 • Bachelor's Degree in related fields
 • Experience 5-10 years in Supply Chain Planning

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female age 32-40 years old
 • Bachelor's Degree in related fields
 • Experience 5-10 years in Supply Chain Planning

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุมการปฏิบัติงาน
 • ประสานงาน กับ หน่วยงานต่างๆ ในบริษัท
 • ปฏิบัติตาม นโยบาย ความปลอดภัย คุณภาพ

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี ด้าน คหกรรม หรือ วิทยาศาสตรร์การอาหาร
 • มีใจรักในการทำอาหาร และ มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์ในโรงงานประเภทอุตสาหกรรมอาหาร

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Polymer Science or related.
 • More 5 yrs. experience in plastic industry.
 • Good in English skill is a must.

08-Dec-16

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Make the yearly plan on the job safety.
 • Degree in Occupational Health & Safety.
 • Experience in factory or warehouse environment

08-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มีประสบการณ์ทางด้านการวางแผนการผลิต 4 ปีขึ้นไป

08-Dec-16

 

Applied
 • Design and review job activity and manpower
 • Acknowledge for ISO/BRC/ISO 14000/ OSHAS18000
 • Bachelor Degree Relating to Food industrial

08-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาเทคโนโลยีอาหาร
 • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

08-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
 • สามารถทำงานในอากาศเย็นได้
 • มีความรู้เรื่องเชื่อที่เกี่ยวกับอาหารประเภทของสด

08-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์อาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุมกระบวนการแปรรูปเนื้อไก่
 • ติดตามระบบคุณภาพ GMP/HACCP/ISO/BRC ฯลฯ

08-Dec-16

 

Applied
 • Performs environmental aspects
 • Maintains good environment and safety
 • Controls cost and economical of materials

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • bachelor’s degree in Business Administration
 • 7-15 years in related field, general affairs
 • Good command of spoken and written English.

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Environment Engineer ,Environment Science
 • 2 years experiences and concerning with Product
 • Work management concern with Internal

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree of Chemistry, Chemical Engineering
 • 3 -5 years' experience in manufacturing, planner
 • Good in written & spoken in English

07-Dec-16

 

Applied
 • Male/Female, 32 years old up.
 • Experience 10 years up in R&D and design.
 • Knowleageable in rubber, compound and NVH

07-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Chemical Engineering
 • Minimum of 3- 5 years’ experience
 • Good command of the English

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Report directly to QA & Technical Manager
 • Review and approve manufacturing and assembly
 • Supervise and conductquality control reviews

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • BE in Mechanical and Electrical.
 • 8 years of experience in R&D (Air conditioner)
 • Able to design Electronics Appliance product.

06-Dec-16

 

Applied
 • Male/Female age 32-40 years old
 • Bachelor's Degree in related fields
 • Experience 5-10 years in Supply Chain Planning

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Make the yearly plan on the job safety.
 • Degree in Occupational Health & Safety.
 • Experience in factory or warehouse environment

05-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor's degree in Chemistry
 • Has experience in QA Asst.Manager in Chemical/Food
 • Knowleageable in ISO 9001, 14000, GMP and HACCP

05-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท เทคโนโลยีชีวภาพ
 • มีประสบการณ์ในงานพัฒนาคุณภาพ
 • ความปลอดภัยอาหาร 5 ปีขึ้นไป

05-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์อาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุมกระบวนการแปรรูปเนื้อไก่
 • ติดตามระบบคุณภาพ GMP/HACCP/ISO/BRC ฯลฯ

01-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาเทคโนโลยีอาหาร
 • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

01-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาเทคโนโลยีอาหาร
 • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

01-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มีประสบการณ์ทางด้านการวางแผนการผลิต 4 ปีขึ้นไป

01-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาเทคโนโลยีอาหาร
 • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

01-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
 • สามารถทำงานในอากาศเย็นได้
 • มีความรู้เรื่องเชื่อที่เกี่ยวกับอาหารประเภทของสด

01-Dec-16

 

Applied
 • Design and review job activity and manpower
 • Acknowledge for ISO/BRC/ISO 14000/ OSHAS18000
 • Bachelor Degree Relating to Food industrial

01-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์อาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุมกระบวนการแปรรูปเนื้อไก่
 • ติดตามระบบคุณภาพ GMP/HACCP/ISO/BRC ฯลฯ

01-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.