• ปวช ขึ้นไป สาขาช่างกลอุตสาหการ
 • ประสบการณ์ในการ Fit Mold อย่างน้อย 2 ปี
 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ความสามารถในการผสมสีเม็ดพลาสติก
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน

4 hours ago

 

Applied
 • วางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุมการปฏิบัติงาน
 • ประสานงาน กับ หน่วยงานต่างๆ ในบริษัท
 • ปฏิบัติตาม นโยบาย ความปลอดภัย คุณภาพ

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี ด้าน คหกรรม หรือ วิทยาศาสตรร์การอาหาร
 • มีใจรักในการทำอาหาร และ มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์ในโรงงานประเภทอุตสาหกรรมอาหาร

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • QC Inspection Services experience piping,structure
 • CSWIP 3.1 / AWS CWI (Level II) or CWB
 • Able to work at Laem Chabang – Chonburi

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Make the yearly plan on the job safety.
 • Degree in Occupational Health & Safety.
 • Experience in factory or warehouse environment

4 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มีประสบการณ์ทางด้านการวางแผนการผลิต 4 ปีขึ้นไป

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
 • สามารถทำงานในอากาศเย็นได้
 • มีความรู้เรื่องเชื่อที่เกี่ยวกับอาหารประเภทของสด

4 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ทางด้าน GMP และ HACCP.
 • จบการศึกษา ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาเทคโนโลยีอาหาร
 • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

4 hours ago

 

Applied
 • Design and review job activity and manpower
 • Acknowledge for ISO/BRC/ISO 14000/ OSHAS18000
 • Bachelor Degree Relating to Food industrial

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์อาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุมกระบวนการแปรรูปเนื้อไก่
 • ติดตามระบบคุณภาพ GMP/HACCP/ISO/BRC ฯลฯ

4 hours ago

 

Applied
 • Develop new products
 • Visit customer for technical services
 • Cooperate with Production Department

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา เคมี หรือ พอลิเมอร์
 • Packaging for cosmetics & food
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน ISO , GMP

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์
 • สามารถปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการได้
 • มีประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม หรือ การบำบัดกาก

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี วิทยาศาสตร์
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำ
 • มีความละเอียดรอบคอบ

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree of Chemistry, Chemical Engineering
 • 3 -5 years' experience in manufacturing, planner
 • Good in written & spoken in English

26-Oct-16

 

Applied
 • 0-1 years experience in QC/QA job is preferred
 • Bachelor of Science in Microbiology/ Biotechnology
 • Knowledge in chemical methodology is preferred

26-Oct-16

 

Applied
 • Identify raw material required for producing
 • Review new product design and product
 • Ensure the product is manufacture

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female age 32-40 years old
 • Bachelor's Degree in related fields
 • Experience 5-10 years in Supply Chain Planning

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Chemical Engineering, Science
 • 6 – 10 years experience in production process.
 • Knowledge in production shop floor control.

25-Oct-16

 

Applied
 • Make the yearly plan on the job safety.
 • Degree in Occupational Health & Safety.
 • Experience in factory or warehouse environment

24-Oct-16

 

Applied
 • Male/Female, Age 28-40 years old
 • Bachelor degree in engineering or related fields
 • At least 3~5 years pf experience

24-Oct-16

 

Applied
 • Male/Female, age 22-27 years old
 • Degree in Industrial Engineering, Mechanical
 • Experience 0-3 years

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Good understanding of the production environment
 • At least 5 years production management experience
 • QMS and OHS experience

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง หรือชาย อายุระหว่าง 24-35 ปี
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง-สมบูรณ์
 • สามารถทำงานเข้ากะได้

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ,การจัดการ
 • เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 23 ปีขึ้นไป
 • ขยันและอดทน, มีความเป็นผู้นำ

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word
 • มีความคล่องตัวและมีมนุษยสัมพันธ์ดี

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.