• เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน

10 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor of Sciences or Engineering
 • Coordinate with Production and R&QC Department
 • Product Failure Mode Analysis

24-Jul-17

 

Applied
 • R&D Associate/ Assistant
 • Chemical eng, science,Polymer, Material
 • Good to Fluency in written and spoken English.

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years experiences in warehouse/logistic
 • Set up and implement safety system
 • Degree in Public Health, Science

22-Jul-17

 

Applied
 • Degree in Biotechnology, Chemical, Microbiology
 • 2 years working in pharmaceutical field or lab
 • communicate and understand English

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Assisting development managers on developing new a
 • Developing new raw materials for using
 • Developing new product formulations

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร

21-Jul-17

 

Applied
 • Analyze and authorize test results
 • Supervising and controlling of test method
 • Calibration &verification of laboratory equipments

20-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมี, เคมีอุตสาหกรรม
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีความรู้ในการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์สารเคมี

20-Jul-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม

19-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวะสิ่งทอ
 • มีความขยัน ระเอียด รอบคอบ และอดทน
 • สามารถทำงานใน Line การผลิตได้

18-Jul-17

 

Applied
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าทางด้านวิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านห้องปฏิบัติการ

17-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.