• เข้าใจรายละเอียดงานประกัน/ควบคุมคุณภาพ
 • มีความรู้ด้านGMP/HACCP/ISOISO9001/ISO/IEC17025
 • มีทักษะด้านการจัดการบริหารบุคลากร

22 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือ สาขาอื่นๆ
 • ทักษะทางภาษาอังกฤษดี
 • บุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี

22 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
 • รักงานด้านการขาย
 • ทักษะทางภาษาอังกฤษดี

22 hours ago

 

Applied
 • Able to work in shift
 • Strong leadership skill and problem solving
 • Good command of English

22 hours ago

 

Applied
 • Master’s Degree in Engineering
 • Experience with product health and safety preferre
 • At least 5 years of experience in gypsum building

23 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor's Degree in food science
 • Able to work in Saraburi plant
 • To set up & maintain calibration plan

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Industrial Engineering, Food Engineer
 • 3-8 years’ experience in food industry
 • Good initiative and communication skills

27-Mar-17

 

Applied
 • Degree in Food Science, Food Technology, Agro
 • 2-5 years’ experience in Food Industry
 • Develops, executes operation plan and controls

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Pharmacy,Chemistry
 • 1+years working multi-national company environment
 • Experience in Pharmaceutical Industry.

27-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor in Pharmacy
 • At least 2 year direct experience in QA Parmacist
 • Good command of English, computer literacy

27-Mar-17

 

Applied
 • ทดลองทำผลิตภัณฑ์และทดสอบกับผู้บริโภค
 • ประสบการณ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 2 ปี
 • คิดค้น วิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น่าสนใจ

27-Mar-17

 

Applied
 • Saraburi Province
 • Food Technology and Food science
 • Shuttle bus is provided

27-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Life Sciences, Engineering
 • Minimum 2 years of applicable
 • Understanding of the GMP, HACCP

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปีในโรงงานผลิตอาหาร
 • จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ วิศวกรรมอาหาร

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 2-3 year of pharmaceutical
 • Good command in English skill.
 • Knowledge of GMP.

27-Mar-17

 

Applied
 • Occupational Health and Safety
 • ISO14001 & OHSAS18001
 • EHS in manufacturing Environment

27-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Chemical Engineering, Science
 • Minimum of 2 years’ experience in RD
 • Knowledge of ISO 9001

27-Mar-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั่วไปได้ดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่)

26-Mar-17

 

Applied
 • Experience atomic force microscopy
 • Physics, Chemistry, Materials science
 • Statistical analysis and design of experiments

25-Mar-17

 

Applied
 • PATRA is a leading procelain tableware
 • 5 days work ( Mon - Fri ) / Week
 • @ Nongkhae, SARABURI

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 24-35
 • Bachelor's Degree in Food Science
 • Need to be available to use ERP

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 23 - 35 ปี
 • ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานและสารเคมี
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลัก 7 QC Tool

23-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
 • ประสบการณ์ 3 ปีงานวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอาหาร
 • มีความรู้ด้านเบเกอรี่, ISO 9001, HACCP, HALAL

22-Mar-17

 

Applied
 • Environmental manager
 • Environmental Law,environment impact
 • waste management

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาตร์การอาหาร
 • ประสบการณ์การทำงานด้านควบคุมระบบคุณภาพ
 • หรือที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร อย่างน้อย 3 ปี

22-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์
 • มีความรู้ระบบคุณภาพ ISO 9001,14000,GMP,HACCP
 • 5 ปีขึ้นไป ในสายงานการควบคุมพนักงานสายคุณภาพ

13-Mar-17

 

Applied
 • ทุกเพศ
 • มีความเข้าใจ ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ด้านการรมยา
 • มีความเป็นผุ้นำ มีความสมารถด้านการสื่อสาร

03-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.