• หาตลาดและชิ้นส่วนใหม่
 • จัดทำรายงานการตลาดและยอดขาย
 • การจัดการการตลาด มาแล้ว 3 ปีขึ้นไป

14 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • ปวส. สาขาไฟฟ้า เครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านบ่อบำบัดน้ำเสีย 0-2 ปี

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • level of leadership skill and interpersonal skills
 • strong leadership and motivation skill
 • ability in making decision in any situations

09-Dec-16

 

Applied
 • Environmental Occupational Health and Safety
 • ISO14001 & OHSAS18001
 • EHS in manufacturing Environment

09-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Diploma to Bachelor degree in science
 • Minimum 3 years working in Lab, QA or R&D function
 • Good command of English

08-Dec-16

 

Applied
 • Degree or higher in Food Science, Food.
 • At least 5 years QA functions experience in food.
 • Good command of English..

08-Dec-16

 

Applied
 • Degree in Pharmacy,Pharmaceutical Science,Science
 • Experience in Quality Control, Quality Assurance
 • Good command in English

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Occupational Health and Safety
 • Female age 23-26 years old.
 • If experienced in safety job will be advantage.

08-Dec-16

 

Applied
 • Basic Knowledge on Microsoft Words and Excel,
 • Good planning and time management,Team player,
 • Understand and able to speak basic English

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female age 25-30 years old.
 • Bachelor's degree Materials Science/Engineering.
 • Able to work in Lopburi.

07-Dec-16

 

Applied
 • Male or Female , Age 35 years up
 • Degree in Food Science or related field
 • Good communication in English Language skill

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Master or Bachelor’s Degree in Food Science
 • Male or Female , Age 35 years up
 • More 10 years of R&D experience in Food Business

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • M.Sc. in Plant breeder, Horticulture, Agronomy
 • Crop Science
 • Proficient in the English language

07-Dec-16

 

Applied
 • สัญชาติไทย เพศหญิง
 • อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
 • การศึกษาขั้นต่ำ ปวส. – ปริญญาตรี ทุกสาขา

07-Dec-16

 

Applied
 • ดูแลควบคุม การตรวจสอบน้ำมันปาล์มดิบ
 • ดูแลควบคุมการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำมัน
 • ดูแลควบคุมการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำมัน

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมและดูแลด้านการจัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ 5-10 ปีขึ้นไป

07-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี,วิทยาศาสตร์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ต้องการคนมีประสบการณ์ในตำแหน่งงานเท่านั้น

07-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์อาหารและเทคโนโลยีอาหาร
 • มีความรู้เรื่อง GMP, HACCP, HALAL และระบบคุณภาพ
 • สวัสดิการ ชุดฟอร์ม โบนัส ประกันสังคม ตรวจสุขภาพ

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์อาหาร, เทคโนโลยีอาหาร
 • สวัสดิการ ชุดฟอร์ม โบนัส ประกันสังคม ตรวจสุขภาพ
 • มีความรู้เรื่อง GMP, HACCP, HALAL และระบบคุณภาพ

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในโรงงานผลิตขวดน้ำพลาสติก
 • Good in English conversation and writing
 • Salary 35K or above, 6 day working

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Prepare and issue specification for raw material
 • few year of experience in technical, laboratory
 • Bachelor’s degree or higher in Chemical,

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Manage customer demands & Plants’ capacity
 • Be the point of contact for sales team
 • Control the inventory of direct material

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Industrial Engineering, Food Engineer
 • 3-8 years’ experience in food industry
 • Good initiative and communication skills

06-Dec-16

 

Applied
 • ปวส. – ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • จัดอบรมความปลอดภัย
 • จัดทำเอกสาร อุปกรณ์ Safety

06-Dec-16

 

Applied
 • เข้าห้อง Lab วิจัยพัฒนาขั้นตอนการทำงาน
 • ปริญญาตรี สาขา อุตสาหการ โลหะการ
 • ตรวจสอบขั้นตอนการทำงาน

06-Dec-16

 

Applied
 • วางแผนและบริหารทีมงานให้ปฏิบัติงานบรรลุผล
 • พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพมากขึ้นโดยการทดลอง
 • แก้ไขปรับปรุงปัญหาจากการร้องเรียนของลูกค้า

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • งานวิจัยฟาร์มของบริษัท งานวิจัยสูตรอาหาร
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ด้านการวิเคราะห์อาหาร
 • มีความละเอียดรอบคอบ

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบทางด้านการตรวจสอบเชื้อโรคต่างๆ
 • จัดเตรียมและรวบรวมผลการตรวจสอบแบคทีเรีย
 • ดูแลการฆ่าเชื้อในระบบฟาร์มและตรวจสอบการเจริญเติบโต

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ศึกษา ติดตาม ค้นคว้า หาวัตถุดิบใหม่ๆ ที่นำมาใช้
 • ควบคุม และวางแผนการพัฒนาสูตรอาหารใหม่ ๆ
 • สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Over 3 years in product research and development
 • Exp in Food or Meat Business
 • Experience in food process or product development

05-Dec-16

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in HES or Environment
 • Having safety experiences in Construction works
 • Preferably in Power Plant or other industrial plan

05-Dec-16

 

Applied
 • Strong scientific background
 • 3-5 yrs experience in research/wildlife management
 • Excellent communication skills in Thai and English

03-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.