• ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
 • รักงานด้านการขาย
 • ทักษะทางภาษาอังกฤษดี

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือ สาขาอื่นๆ
 • ทักษะทางภาษาอังกฤษดี
 • บุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี

4 hours ago

 

Applied
 • เคมี,วิทยาศาตร์
 • ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • สุพรรณบุรี

22 hours ago

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Pharmacy,Pharmaceutical Science,Science
 • Experience in Quality Control, Quality Assurance
 • Good command in English

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Food Science, Food Technology, Agro
 • 2-5 years’ experience in Food Industry
 • Develops, executes operation plan and controls

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor degree graduate in Food Science
 • Having knowledge of GMP, HACCP
 • 2 years' experience in production supervisor

21-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Food Science
 • Experience in manufacturing, QA
 • Understanding of GMP

21-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยา
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า ๑ ปี
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า ๓ ปี
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์
 • มีความรู้ด้านการทำโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
 • เรื่องของระบบมาตรฐาน เช่น ISO 9001 , ISO/IEC 17025

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์
 • สามารถปฏิบัติงานและร่วมดำเนินการวิจัยได้
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารระบบคุณภาพไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาโท สาขา Food Science / Food Technology
 • มีประสบการณ์และทักษะด้าน Sensory Skills
 • มีความรู้ ประสบการณ์ในงานควบคุมคุณภาพ QC

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

20-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor or Higher of Science in Chemistry
 • At least five (5) years’ experience in Micro/Chemi
 • Must have the ability to win and maintain the resp

20-Feb-17

 

Applied
 • Degree in Industrial Engineering, Food Engineer
 • 3-8 years’ experience in food industry
 • Good initiative and communication skills

20-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 23 - 35 ปี
 • ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานและสารเคมี
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลัก 7 QC Tool

20-Feb-17

 

Applied
 • Male or Female , Age 35 years up
 • Master or Bachelor’s Degree in Food Science
 • More 10 years of R&D experience in Food Business

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Engineering
 • Experience with product health and safety preferre
 • At least 5 years of experience in gypsum building

20-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor in Pharmacy
 • At least 2 year direct experience in QA Parmacist
 • Good command of English, computer literacy

19-Feb-17

 

Applied
 • A Thai citizen. Male & Female, Age Over 40 years
 • Degree in Food Science, Food Technology
 • ISO/HACCP/GMP/TQM

17-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Pharmacy,Chemistry
 • 1+years working multi-national company environment
 • Experience in Pharmaceutical Industry.

17-Feb-17

 

Applied
 • ทดลองทำผลิตภัณฑ์และทดสอบกับผู้บริโภค
 • ประสบการณ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 2 ปี
 • คิดค้น วิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น่าสนใจ

17-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor or higher of Rubber Technology
 • 0 - 2 year(s) experience in related field
 • New graduates are also welcome

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั่วไปได้ดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่)

16-Feb-17

 

Applied
 • 6 Sigma Black Belt - Safety Professional level
 • 10 years in whatever quality system - Lab methods
 • OHSAS 18001 - Convincing Thai and English

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, aged between 30 - 45 years old
 • degree or higher in Business Administration
 • 10 years of experience at a managerial level

16-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.