• มีโบนัส และปรับเงินประจำปี
  • วท.บ. วิทยาศาสตร์อาหาร
  • มีความสามารถในการวางแผน / การตัดสินใจแก้ปัญหา

20-Jan-17

 

Applied
  • Thai Nationality
  • Good command in English
  • Bachelor's or Master's in Engineering

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.