• การศึกษาปริญญาตรี/โท สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 • มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ / Process Improvement

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in an engineering
 • Knowledge of plastic materials
 • Good English communication is a must

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, Age 25-35 years
 • At least 2 years sales experience in Chemical
 • Bachelor’s Degree in Marketing/ Chemistry/related

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Doctoral degree (Ph. D.)
 • researchers in the study of natural, treated
 • Occasional travel may be required

8 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Oversea travel opportunities
 • Fast pace working environment
 • medical allowance

05-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ทุกสาขา (ไม่จำกัดสาขา)
 • ความรู้ในงานขายและการตลาดไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • เพศชาย-หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลสินค้าและบริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ทุกสาขา (ไม่จำกัดสาขา)
 • มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี การติดต่อประสานงานดี

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุระหว่าง 35-45 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Food or related field
 • QC inspector for food products
 • Experience 3 years in QC food industry

05-Dec-16

 

Applied
 • 10 years of relevant working experience
 • Oil and Gas experience
 • Fluent in English

05-Dec-16

 

Applied
 • Male or Female, aged 24-36 years
 • Bachelor's or Master's degree in Science
 • 2-3 years experiences in similar industries

05-Dec-16

 

Applied
 • Male or Female age 25-30 years old
 • Teamwork mindset – strong team player
 • Have own car and driving license

05-Dec-16

 

Applied
 • University graduates are preferred
 • Experience in specimen management
 • TOEIC score AT LEAST 400

05-Dec-16

 

Applied
 • Degree in Public Health, Health Sciences
 • Must have excellent command of English
 • Experience on public health program development

05-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor Degree in Food Science or related fields
 • 7-year experience in product development
 • Strong interpersonal skill and consumer-minded

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Source new food and beverage products
 • Develop industry, product & supply base knowledge
 • Enable food and beverage channels, purchasing

03-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male & female, age 21-35 years, Thai nationality
 • Bachelor’s degree/Master Degree in Science
 • Experience in selling scientific equipment

02-Dec-16

 

Applied
 • คิดค้นสูตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 • มีความรู้ทางด้านเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ
 • คำนวณต้นทุน สูตร และเขียนเป็นคู่มือผลิต

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • To develop, implement and maintain quality systems
 • Lead a review of Standard Operating Procedures
 • Provide expert advice on trial regulations

02-Dec-16

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • 5 years’ experience at the managerial level
 • Reporting to the CEO and Vice President
 • Thai nationality, aged between 30 - 40 years old

02-Dec-16

 

Applied
 • 5 years’ experience at the managerial level
 • Male or female, Thai nationality
 • Managing and designing service process improvement

02-Dec-16

 

Applied
 • Research and Development Products (Beverages)
 • food or Beverage Business
 • Product Development

02-Dec-16

 

Applied
 • Opportunity to work in long history company
 • Opportunity to work with food & cosmetic companies
 • Opportunity to work as an advisor in package field

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 33 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านขาย 2 ปีขึ้นไป

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทางด้านแล็ปสีและเคมี 5 ปีขึ้นไป
 • ทำการทดลองสีและเคมี ในห้องทดลอง

02-Dec-16

 

Applied
 • Bachelors’ degree in analytical chemistry.
 • Experience of using chromatography instruments.
 • Spoken/written English skills.

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Master/Bachelor Degree in Computer Science
 • Strong in Objective C and Swift Programming
 • Strong in Object oriented programming concepts

02-Dec-16

 

Applied
 • Master/Bachelor Degree in Computer Engineering
 • 1-2 years in programming languages such as python
 • 1-2 years in performance test tool such as JMeter

02-Dec-16

 

Applied
 • Master/Bachelor Degree in Computer Engineering
 • Experience in embedded software development
 • Good analytical and problem solving skills

02-Dec-16

 

Applied
 • ให้ข้อมูลความรู้ ทางด้านสินค้า
 • ทำงานร่วมกับผู้แทนขาย
 • อายุไม่เกิน 30 ปี

02-Dec-16

 

Applied
 • คิดค้นสูตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 • มีความรู้ทางด้านเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ
 • คำนวณต้นทุน สูตร และเขียนเป็นคู่มือผลิต

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Verifies purchase requisitions (PR)
 • Negotiate on price, term and conditions
 • Making purchasing report and handling

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เงินเดือนและผลตอบแทนสูง ,วุฒิตรี-โท เภสัชศาสตร์
 • เพศชาย / หญิงมีประสบการณ์กับงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะ การอ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษในระดับดี

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for new product development.
 • Degree in Science (B.S.) or higher in food science
 • Fluent in English communication.

01-Dec-16

 

Applied
 • 5 years’ experience of Sales / BD
 • Oil & Gas, Processes Industry for Downstream.
 • Knowledge about issues in Inspection, NDT, QAQC

01-Dec-16

 

Applied
 • 5 yrs exp in Sales / BD in Power Plant&Utilities
 • Has network in Power plant industry.
 • Understand the process in Power plant/utility

01-Dec-16

 

Applied
 • 10 years in B2B in chemical in food industry
 • 6 years’ solid management experience
 • Experience in P&L management

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male/ Female age between 35-45 years old
 • Degree in food science, food technology
 • Experience dealing with Thai FDA process

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Software engineer, Fresh Welcome, Female Only
 • Good Command in English, 17-19K+Bonus+Allowance
 • Embedded System, Japanese ATM Machine Company

01-Dec-16

 

Applied
 • Responsible for new product development.
 • Degree in Science (B.S.) or higher in food science
 • Fluent in English communication.

01-Dec-16

 

Applied
 • Sensory
 • Panel Management
 • Market Research

01-Dec-16

 

Applied
 • Male or female
 • 25 – 35 year old
 • Bachelor’s or higher in Food Science

01-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสาขารังสีเทคนิค
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย วุฒิ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในงานขายไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีรถยนต์ใช้ในการเดินทางพบลูกค้า

01-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
 • เพศหญิง อายุ 28 – 35 ปี
 • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปีขึ้นไป

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30
 • ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในห้องแล็บอย่างน้อย 1ปี

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ดำเนินการและแก้ไขปัญหา เมื่อผลการตรวจสอบคุณภาพ
 • ร่วมกับแผนกผลิต ในการปรับปรุงแก้ไข
 • กำกับ ควบคุม ดูแล ระบบงานควบคุมคุณภาพของสินค้า

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female,Thai Nationality
 • Bachelor or Master Degree in business admin
 • 5 years in Chemical Industry procurement

30-Nov-16

 

Applied
 • เพศชาย- หญิง อายุระหว่าง 24 ขึ้นไป
 • ป.ตรีสาขา Food Science หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีรถยนต์ส่วนตัว / ใบขับขี่

30-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.