• เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเคมี
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

26-May-17

Salary negotiable

Applied
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Food Science
  • มีประสบการณ์ระดับบริหารในโรงงานผลิตอาหาร
  • มีความเป็นผู้นำ ไหวพริบดี ละเอียดรอบคอบ

25-May-17

Salary negotiable

Applied
  • Bonus 2mths, Med Ins, Transp
  • Japanese Foods Industry
  • Exp. in any Sales / working in food company

22-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.