• มีประสบการณ์ใช้เครื่อง QTof or Tof Mass Spectromet
 • ปริญญาตรี-โท คณะวิทยาศาสตร์ สาขา Biochemistry
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

37 mins ago

 

Applied
 • Degree in food or beverage technology
 • Experience in product development & manufacturing
 • Good understanding of the beverage market

1 hour ago

 

Applied
 • provide statistical support to the programme
 • experience in study design and analysis
 • advise appropriate method of statistical analysis

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Perform immunofluorescence assay serology
 • Perform ELISA techniques for rickettsial diseases
 • Record lab results into database

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Work with section of the Tokyo Stock Exchange
 • Opportunity to challenge in sales field
 • Opportunity to grow with the company

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 2+ years sale expereince in Raw material(food)
 • Degree in Chemical, Science or related fields.
 • English skill: Intermediate level.

3 hours ago

 

Applied
 • Develop Product and Solution provider
 • New product launce
 • Lead and develop team skill

4 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • 5+ years sale experiences in Raw material(Coating)
 • Degree in Chemical, Science or related fields.
 • English skill: Intermediate level

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or Master Degree
 • 3-7 years work experience in technical support
 • Good command of English and audio visual

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in chemistry or Chemical Enginee
 • 5 years in managing a chemical laboratory
 • Can travel oversea

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • R&D
 • Research Development
 • Product Development

8 hours ago

 

Applied
 • Sensory
 • Panel Management
 • Market Research

8 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมด้านสายการผลิตบะหมี่ให้เป็นไปตามแผนการผลิต
 • บริหารจัดการกาลังคนให้มีประสิทธิภาพ
 • ควบคุมติดตามให้เป็นไปตม KPI ที่ตั้งไว้

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม ArcGIS, Map Info, QGIS ดีมาก
 • ใช้งานโปรแกรม AutoCAD หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้
 • มีความเข้าใจด้านเทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศ

17 hours ago

 

Applied
 • จบสาขาสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปด้านการตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Ph.D in Polymer Science , Chemical Engineering
 • Materials Science , Chemistry
 • Any Polymer related field / thesis

17 hours ago

 

Applied
 • degree level in Food Science, Agriculture
 • 3 + years’ experience selling
 • Comfortable selling in overseas markets

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Advanced degree (e.g. Pharmacy, MD, PhD)
 • Solid knowledge of the pharmaceutical
 • High customer orientation.

17 hours ago

 

Applied
 • degree level in Food Science, Agriculture
 • 5 + years’ sales experience
 • Possess valid driving license

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุระหว่าง 22-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี
 • จัดเตรียมเอกสารสำหรับขึ้นทะเบียนยา

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Nutraceutical Ingredients
 • Bachelor's Degree in Food Science or related field
 • R&D or Sales

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in food sciences, Medical Science
 • 2-3 years’ experience in the sale of food ingredie
 • Fluent in spoken and written English

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่
 • R&D Manager
 • Research & Development

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ29-35ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ในสายงาน 3-5ปี

17 hours ago

 

Applied
 • Big Data Consulting
 • Innovation Lab
 • 60 K - 150 K

17 hours ago

THB55k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • TISI Experience
 • Prdoduct Approval
 • Home Appliances (White Good)

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • สามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุตสาหกรรม
 • วุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมเกี่ยวกับระบบน้ำชลประทาน

17 hours ago

 

Applied
 • ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป มีความคิดสร้างสรรค์
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมสาขาเครื่องกลอุตสาหกรรม
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยการวิเคราะห์หาสาเหตุ

17 hours ago

 

Applied
 • Male, Thai Nationality, 25-40 years old
 • Bachelor or Master degree in food science
 • 3-5 years working experience in Food Quality

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • B Sc. In Pharmacy, Science, Engineering, Chemistry
 • 3 years of experience in related fields.
 • Male or Female Age 25-30 years old.

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Pharmaceutical Science.
 • Age 25-28 years old. Thai resident.
 • Mature, reliable, able to work under pressure.

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Fresh graduates are encouraged to apply
 • Able to communicate well in English
 • Good personal and communication skills

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in Technical/ R&D/or QC in Chemicals
 • Good Leadership skills
 • Strong in problem solving

17 hours ago

 

Applied
 • Master’s or Bachelor’s Degree in a food-related
 • Male or female, aged 28 – 35 years old.
 • At least 3 years of quality assurance

26-Apr-17

 

Applied
 • Technical knowledge is preferred
 • Proficient in sales of services
 • Urgent request

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • + 3 Years experience
 • Proficient with AutoCAD and/or ePlan
 • Exp in dealing with fabricators and supplier

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิงหรือชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี,
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 0 - 1 ปี

26-Apr-17

 

Applied
 • Professional Manner
 • 5 years of experiences in Direct Field
 • Good Command of English

26-Apr-17

 

Applied
 • University graduates in Food Sciences
 • 1-3 years experiences in manufacturing, QA and R&D
 • Familarity with UHT process, Liquid milk industry

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เน้นความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
 • ร่วมทีมศักยภาพสูง
 • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร

26-Apr-17

 

Applied
 • Minimum 3 years working experience in Sales & Mark
 • Age 26-30 years.
 • Goodcommand of English both writing and speaking.

26-Apr-17

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Quality Management, Manage SOP, Manage Trainings
 • Learn and implement ICH-GCP
 • Clinical Research, Clinical Trial, CRO

26-Apr-17

 

Applied
 • Min. 5 yrs. of experience in HSE in manufacturing
 • Safety officer license at professional level
 • Strong knowledge of ISO

26-Apr-17

 

Applied
 • degree of Chemistry/Chemical Engineering
 • 6 months to 1 year job training period
 • Research the cosmetic trend in the market

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Leading international Medical Device Company
 • Rapidly growing business
 • Expanding team

26-Apr-17

 

Applied
 • ปฎิบัติงานในห้องแล็ป/ห้องปฏิบัติการ ด้านเคมี
 • ประสบการณ์การทำงานห้อง LAB อย่างน้อย 1 ปี
 • ตรวจวิเคราะห์งาน Chemistry

26-Apr-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา
 • วิเคราะห์สิ่งตรวจ , ตัด- ย้อมสไลท์
 • สามารถตัด gross รายงานผลการวิเคราะห์ได้

26-Apr-17

 

Applied
 • งานตรวจหาพยาธิสภาพของชิ้นเนื้อด้วยตาเปล่า
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ชำนาญการตัด Gross อย่างน้อย 2 ปี

26-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาเทคนิคการแพทย์
 • Product Specialist มากกว่า 3 ปีขึ้นไป
 • มีโอกาสได้ไปดูงานทั้งในและนอกประเทศ

26-Apr-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลและบริหารงานความปลอดภัยทั้งระบบ
 • จบ ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือวิศวกรรมความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

26-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.