• เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในงานขายโรงงานอุตสาหกรรม

50 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง วุฒิ ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิดกล้านำเสนอ ชอบงานท้าทาย
 • ประสบการณ์ 2 ปีup, เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาพิเศษ

18 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • 8-10 years experience in a large manufacturing
 • Preferred certified in ISO 22000, HACCP, ISO, GMP
 • Bachelor’s degree in Food Science, Food Safety

23 hours ago

 

Applied
 • เน้นความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
 • ร่วมทีมศักยภาพสูง
 • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 30-45 ปี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะการเป็นผู้นำ

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Male. Age of between 23 -35 years
 • Bachelor Degree or equivalent
 • 1-5 years in Food inspection

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • degree in field of Agriculture, Food Sciences
 • 5 year experiences in food inspection
 • Food science / marketing knowledge

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, age 38 - 45 years old
 • Bachelor's degree or higher in Chemistry
 • Minimum of 7 years product development

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพร้านตามมาตราฐานที่กำหนด
 • เจ้าหน้าที่แผนกประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ
 • เทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้าน Food Safty, GMP
 • ประกันและควบคุมคุณภาพ ร้านอาหารศูนย์อาหาร
 • จบการศึกษาเทคโนลียีอาหาร วิทยาศาสตร์

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เคมี-สิ่งทอ
 • มีประสบการณ์ในงานด้านเคมี-สิ่งทอ 5 ปีขึ้นไป

21-Jul-17

THB25k - 30k /month

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรสิ่งแวดล้อม
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดทำรายงาน EIA อย่างน้อย 1 ปี

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • สัตวแพทย์
 • สัตวศาสตร์
 • อาหารสัตว์

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Handle Project/New Product Development
 • Degree in Pharmacy, Exp. in Nutrition/Pharma
 • Project Management Field.

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ด้านการวิจัยพัฒนาบรรณจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
 • มีความรู้ด้าน Marketing จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิจัย/พัฒนาผลิตภัณฑ์

21-Jul-17

 

Applied
 • Thai national, Male or Female.
 • Bachelor's Degree in Business, Food Science.
 • 1-2 years experienced in sale is preferred.

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาสิงแวดล้อมหรือสาขาทีเกี่ยวข้อง

21-Jul-17

 

Applied
 • degree or higher in Medical Field / Biology
 • 2 years’ experience with Medical business
 • Have background training in medical product

21-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรทุกสาขา
 • สามารถเขียน Auto CAD
 • ทนแรงกดดันได้ดี

21-Jul-17

 

Applied
 • technical sales for bakery ingredient ie. yeast
 • degree in food science
 • communicable in English

21-Jul-17

Base salary + high commission

Applied
 • Good attitude and communication.
 • 0 - 3 years experiences with chemicals background.
 • Work 5 day/week (Mon - Fri) at Silom office.

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์งานขาย อย่างน้อย 3 ปี

21-Jul-17

 

Applied
 • Regulatory affairs job
 • Thailand FDA
 • Food manufacturing experience

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • 1-3 years experience in QA (in food industry)
 • At least bachelor degree(food science or related)
 • 25-35 years of age

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Science or Electrical
 • Have experience in service engineer
 • Basic salary+Transport+work 5 days

21-Jul-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Sterile pharmaceutical production
 • Core member of big new project
 • Attractive salary

21-Jul-17

THB90k - 120k /month

Applied
 • Bachelor degree or higher in environmental.
 • Strong leadership with a good interpersonal skill.
 • More than 5 years in environmental management.

21-Jul-17

 

Applied
 • Master degree in International Program
 • 5+ yrs. working experiences
 • Good command of both spoken and written English

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Engineering of Electrical, Control
 • Male / Female, age 22 years old up
 • Experience in automation control system

21-Jul-17

 

Applied
 • 1-4 yrs exp in technical support(Chemical/plastic)
 • Excellent Command of English
 • Male/ Female, Age is between 23-30 years old

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Building automation
 • Building and construction
 • Technologies

21-Jul-17

THB120k - 160k /month

Applied
 • A minimum of six years’ clinical, field or Lab
 • Working knowledge of basic research methodology
 • Skills of statistical analysis

21-Jul-17

 

Applied
 • Provide coordination & admin support to the team
 • Liaise with the communications/media partners
 • Translate research document Eng-Thai and Thai-Eng

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Master’s degree in pharmacy, physics, statistics
 • developing pharmacokinetic-pharmacodynamic models
 • take part in experimental design, develop method

21-Jul-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • ทำการวิจัยและพัฒนาสูตรซอสมะขามและมะขามเข้มข้น
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 4 ปี

21-Jul-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา : จบปริญญาตรีทางด้านเภสัชกร
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือน 35,000-45,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

20-Jul-17

 

Applied
 • เงินเดือน 35,000-45,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีด้านเภสัชกรรม
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Jul-17

 

Applied
 • การศึกษา : ปริญญาตรี ทางด้านเภสัชกร
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือน 35,000-45,000 บาท ขึ้นกับประสบการณ์

20-Jul-17

 

Applied
 • Medical Science, Pharmacy, Medical Doctor
 • Clinical Research, Scientific
 • Oncology, Cardiology

20-Jul-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการวิจัยอย่างน้อย 5-7 ปี
 • ปริญญาโท
 • สาขา วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์

20-Jul-17

THB35k - 45k /month

Applied
 • ความคิดสร้างสรรค์
 • มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • ตรงต่อเวลา

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Business Analyst
 • นักวิเคราะห์ธุรกิจ
 • Chemical

20-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in bioscience, life science
 • Smooth English speaker
 • 1 year + of experience

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 to 4 years of industrial sales experience
 • Strong communication and interpersonal skills
 • Customer focused approach

20-Jul-17

 

Applied
 • Degree in Chemical Science or Chemical Engineering
 • Experience in chemical / engineering field.
 • Good Technical, Sales, Marketing.

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Above 5 years of experience in a similar sales
 • Degree preferably in Chemical Engineering or Sci
 • strong background in selling industrial Chemicals

20-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Biological Science
 • Must be able to read scientific literature written
 • Specialized laboratory equipment.

20-Jul-17

 

Applied
 • Leading Multinational Organisation
 • Exciting new opportunity
 • e.g. 6 Months

20-Jul-17

 

Applied
 • Polymer material science experience
 • Working experience in enamel for jewelry
 • Experience in production planning

20-Jul-17

 

Applied
 • strong R&D in Food
 • Working with international environment
 • Leadership skills

20-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.