• เพศชาย อายุ 23-35 ปี
 • มีความรู้ด้านสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับแก้วพลาสติก
 • มีความรู้ความสามารถด้านการใช้สี UV offset

2 hours ago

 

Applied
 • Food Industry experience backgroud
 • Excellent command of both English
 • Excellent customer service skills

11 hours ago

 

Applied
 • Male, Thai nationality, Age 22-27
 • Bachelor's Degree Science
 • 1-3 years working experiences in related fields

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s or higher in Chemistry, Food Science
 • 5-10 years working experience in laboratory
 • Strong Knowledge Quality and Food Safety

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or Master ‘s Degree in Science
 • Good Knowledge of GMP , HACCP , Quality Control
 • GMP, HACCP, ISO 9001 , ISO14001 , ISO22000

11 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor’s Degree in Food Technology
 • 3-year experience in Quality Systems, QA/ QC
 • Good command of English and computer literacy

11 hours ago

 

Applied
 • Degree OR Higher in Food Technology
 • Age 35-40 years old, Thai Nationality
 • Good command of English and computer literate

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Food Production
 • 12 years of experience in fresh food
 • understanding of food quality standards and health

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
 • มีประสบการณ์ด้านงานวิจัย 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานถนนสุขสวัสดิ์ 92 สมุทรปราการ

11 hours ago

 

Applied
 • Control and planing to production food industrial
 • Food processed control
 • Control cost effective

11 hours ago

 

Applied
 • Seting standards & validating
 • Food Science or Food Engineering
 • Utilizing statistical process control

11 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ด้าน ควบคุม และ ซ่อมบำรุงเตาหลอม
 • มีทักษะด้านการบังคับบัญชา และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • โปรแกรม Microsoft Office , E-mail , Internet

17-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านขนมปัง
 • ประจำโรงงานบางปู
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • การวางแผนและควบคุมการจัดทำระบบประกันคุณภาพ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีภาวะผู้นำและทักษะในการบริหารและพัฒนาทีม

17-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเคมี,วิทยาศาสตร์
 • มีอัธยาสัยที่ดีต่อองค์กร
 • มีไหวพริบดี และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

17-Feb-17

 

Applied
 • Work well in an ambiguous setting
 • Communicate effectively, team player
 • Problem solver, solution seeker

17-Feb-17

 

Applied
 • Degree in Food Science or any related field.
 • Good in Quality assurance
 • Communication skills in English

17-Feb-17

 

Applied
 • งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 • ดูแลตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
 • ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

17-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 2-3 ปี ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีความรับผิดชอบสูง สามารถเรียนรู้ได้เร็ว

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Life sciences, preferred Chemistry
 • 10 yrs experience at least, in strong companies
 • Strong background in Lab and in Quality management

17-Feb-17

 

Applied
 • Master Degree in food technology or food science
 • Experienced 4-5 years in R&D of food industry
 • Support Quality System ISO 9001

17-Feb-17

 

Applied
 • Research and Development วิจัยและพัฒนา
 • ตรวจสอบและออกแบบงานทาง
 • เก็บตัวอย่าง ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์

17-Feb-17

 

Applied
 • At least 3 years in Managerial level
 • experience in Cosmetic or Personal care industry
 • Experience with ERP is required

16-Feb-17

THB55k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Electrical Engineering or Automotive Engineering
 • Very good command in English.
 • Able to travel for overseas trip.

16-Feb-17

 

Applied

RD Officer

STC NICCA CO., LTD.

Samutprakarn > Muang

 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี,เคมีสิ่งทอ
 • มีความสนใจในงานค้นคว้าวิจัย
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS office

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Maintain of a Quality Management System
 • Ensure customer Quality problem root causes
 • Work in different departments within a specific

16-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Chemistry, Polymer
 • Experience in Lab chemist and problem solving
 • Excellent service mind, interpersonal skills

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree OR Higher in Food Technology, Food Science
 • Age 35-40 years old, Thai Nationality
 • 10 years of experience in food industry

16-Feb-17

 

Applied
 • Male/Female, age 28-35 years old
 • Bachelor's in Chemical Engineer, Chemical Science
 • 4-5 years’ in Quality Control, Quality Assurance

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Building and implementing a detail new product
 • Responsible for R&D function development
 • Handing R&D new product development activity

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree or Higher in Food Technology
 • Age 28-32 years old, Thai Nationality
 • 3 years of experience in food industry

15-Feb-17

 

Applied
 • Experience in ISO Management 3-5 years
 • Bachelor's degree in Environmental science
 • TOEIC Score at least 450 points

15-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 22-30 ปี
 • มีประสบการณ์ 0-3 ปี
 • มีทักษะในการเรียนรู้ได้เร็ว มีความขยัน และอดทนสูง

15-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor of Mechanical & Mechatronics Engineer
 • Have 0-5 yrs experience in R&D
 • Able to work at Bangbor

14-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Engineering
 • Have experience in software design
 • Good command in English language

14-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาวิทยาศาสตร์เคมี, Polymer Science
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • Detail oriented Skill, appreciated

14-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Food Sciences
 • 1-3years of experience in food product development
 • Support Sales team in any related work task

14-Feb-17

 

Applied
 • มีความคิดวิเคราะห์ เชิงเปรียบเทียบข้อมูลได้
 • วิเคราะห์และเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายต่างๆ
 • นำเสนอและสรุปรายงาน รายวัน และรายเดือน

14-Feb-17

 

Applied
 • บริหารการจัดส่งก๊าซ NGV
 • สามารถทำงานแบบเข้ากะ และทำ OT ได้
 • ดูแลรับคำสั่งก๊าซจากลูกค้าพร้อมวางแผนการส่ง

14-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วทบ. เคมี สาขาปิโตรเคมี Polymer หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดการ QC, QA หรือ R&D

14-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเคมี (Polymer) วิศวกรรมเคมี
 • มีประสบการณ์ ISO 9001:2008 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกสาขา)
 • มีพาหนะเป็นของตนเอง

14-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Manage assurance of Ingredion product by Tollers
 • Represent and support customer audits and visits
 • Be proactive and lead projects without supervision

14-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Food
 • Microsoft Office , Food inspection analysis , Food
 • Minimum of 3 years' experience in R&D from food

14-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in Food Science
 • 3 years up in Regulatory Affairs in food industry
 • English proficiency

14-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • R&D,QC & QA experience in Food industry
 • Experience of working in Meat/Food processing
 • Degree level or higher in Food Science

14-Feb-17

 

Applied
 • Degree in Food Science & Work in Food Ingredients
 • Dealing with products over 100 SKU in Food MFG
 • Able to lead team for inspecting food ingredients

14-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or higher in Chemistry, Food Science
 • 2-5 years working experience in laboratory
 • Quality and Food Safety Management System

14-Feb-17

 

Applied
 • 3-year Food Auditing Experience with Good English
 • Degree in Food Sciece & Know Food Safety Standards
 • Experience in Food Ingredient & Seasoning MFG.

14-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, Age between 24-30 years old
 • At least 2 years experience
 • Bachelor’s Degree in Science

14-Feb-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.