• วุฒิปริญญาโท ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
 • มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการเพาะเลี้ยงเซลล์
 • มีเทคนิคการทดสอบเฉพาะ เช่น ELISA, MTT assay

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master or Ph.D. Degree in Chemistry
 • 3 years of product development experience
 • Strong knowledge of carbohydrate chemistry

11 hours ago

 

Applied
 • Male, age over 30 years old
 • Must have work experience in Japanese 3-5 years.
 • Very good command in Japanese

11 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไปในสาขา วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านการวิจัยอย่างน้อย 5-7 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐ

18-Jan-17

 

Applied
 • Male, Thai Nationality, Age 30-35
 • Knowledge with Quality Management and ISO 9000
 • Good command of English

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, not over 35 years old
 • Strong interpersonal skills
 • Have a car license

18-Jan-17

 

Applied
 • Male or Female, 27-35 years old up
 • Bachelor or Master Degree in Food Technology
 • 3 years of product development experience

18-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง - เพศชาย
 • การศึกษา ปริญญาตรี วท.บ หรือสาขาที่เกียวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

18-Jan-17

THB25k - 30k /month

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 29
 • งานท่อน้ำทิ้งภายนอกอาคาร
 • งานถังบำบัด,ถังน้ำดี

18-Jan-17

 

Applied
 • Degree or Master degree in Food Science
 • 2 year supervisory experience
 • Must have had experience with quality auditing

18-Jan-17

 

Applied
 • Ph.D Degree in Organic Chemistry
 • Very good education record B.Sc. Degree in Chemist
 • 10 years experience in R&D Management.

18-Jan-17

 

Applied
 • ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ดูแลและตรวจสอบระบบน้ำ RO
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

17-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’ s Degree of higher
 • major in Food Science, Chemical or Industrial
 • At least 5 years’ s experience

17-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์
 • สนใจงานด้านการวิจัย

17-Jan-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ซ่อมบำรุงตรวจรักษาเครื่องจักร
 • ระบบไฟฟ้าและเครื่องกลโรงงาน
 • ตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาในวัตถุดิบ

16-Jan-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor / Master in Safety
 • Experience in Safety & EHS Management
 • Professional in English communication skills

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ***เริ่มงานได้เร็วจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ดูแล facebook และอัพเดทข้อมูล
 • ดูแลเมนูอาหาร QC คุณภาพอาหาร รสชาติอาหาร

16-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor in Safety, Occupational Health
 • Experiences on waste management
 • Professional in English communication skills

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, age 30-40 years
 • Bachelor degree in Science
 • Experience in Research & Development function

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ประสบการณ์ในการทำงานโรงงานผลิตอาหาร
 • มีความรู้ และเข้าใจ ในระบบคุณภาพ GMP

13-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor of Science of chemistry, micro, biology
 • Interpersonal skill and good relationship.
 • Good command in English.

10-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.