• เพศชาย/หญิง 26 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทุกสาขา / วิศวกรรมศาสตร์
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม จป.วิชาชีพ 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพ, Safety & Environment

5 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการบรรจุ
 • ประสบการณ์ 0-3 ปี ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี, อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

5 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • เพศ ชาย/หญิง
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • นักวิทยาศาสตร์ Lab Micro มีประสบการLab 1 ปี+
 • ปริญญาตรี จุลชีวะ
 • ชาย หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง 25-32 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วทบ.ทุกสาขา / จบ สถิติจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in any fields, Science field
 • At least 5 years experience in interpreter
 • Good command in Japanese Language

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • At least Bachelor or Master’s degree in Science
 • Minimum 2-3 years of work Experience
 • Fluent in English

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Food Science, Chemical, Microbiology
 • 3 years working experience in Customer Service
 • Preferably with sales experience in manufacturing

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to work in top share company in Japan
 • Ability to enhance fast progress of the company
 • Responsible for all technical aspects

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’ s Degree of higher
 • major in Food Science, Chemical or Industrial
 • At least 5 years’ s experience

21-Mar-17

 

Applied
 • Degree or Master degree in Food Science
 • 2 year supervisory experience
 • Must have had experience with quality auditing

21-Mar-17

 

Applied
 • Male or Female, 27-35 years old up
 • Bachelor or Master Degree in Food Technology
 • 3 years of product development experience

20-Mar-17

 

Applied
 • Male, not over 35 years old
 • Strong interpersonal skills
 • Have a car license

20-Mar-17

 

Applied
 • Master or Ph.D. Degree in Chemistry
 • 3 years of product development experience
 • Strong knowledge of carbohydrate chemistry

20-Mar-17

 

Applied
 • ประจำห้อง LAB
 • ป.ตรี เทคนิคการแพทย์
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป

20-Mar-17

 

Applied
 • อนุปริญญา สาขารังสีเทคนิค
 • อายุ 22 ขึ้นไป
 • มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ

20-Mar-17

 

Applied
 • วิจัยกระบวนการสกัดสารประกอบฟีโนลิค
 • ปริญญาโท หรือ เอก สาขาเคมี ชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ
 • มีความชำนาญในการใช้คเรื่อง HPLC GC-MS

20-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุตั้งแต่ 26 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีอาหาร
 • ประสบการณ์ด้านQC ในอุตสาหกรรมอาหาร 4-6 ปี

18-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.