• ปริญญาตรีขึ้นไป
 • วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์
 • สนใจงานด้านการวิจัย

3 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • มีความรู้การผลิตเครื่องสำอาง ตามระบบ GMP, ISO 9001
 • ระดับป.ตรี/ป.โท ทางด้านเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เงินเดือน 30000 บาทขึ้นไป

12 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Food Science
 • Experience in food manufacturing or related fields
 • Good knowledge in ISO 9001, GMP, HACCP

12 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ หรือวิศวกรรมศาสตร
 • สอบเทียบปรับตั้งเครื่องมือทางมาตรวิทยา 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการไปปฏิบัติได้

05-Dec-16

THB45k - 70k /month

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาย การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงานโรงงานผลิตอาหาร
 • มีความรู้ และเข้าใจ ในระบบคุณภาพ GMP

05-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ประสบการณ์ในการทำงานโรงงานผลิตอาหาร
 • มีความรู้ และเข้าใจ ในระบบคุณภาพ GMP

05-Dec-16

 

Applied
 • Quick learnerand able to solve unexpected problems
 • Human relation skills.
 • High responsibility.

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male, over 35 years old
 • Bachelor or Master degree in Pulp and Paper
 • 3 years experience in technical support

05-Dec-16

 

Applied
 • Master or Ph.D. Degree in Chemistry
 • 3 years of product development experience
 • Strong knowledge of carbohydrate chemistry

05-Dec-16

 

Applied
 • Male, not over 35 years old
 • Strong interpersonal skills
 • Have a car license

04-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 29
 • งานท่อน้ำทิ้งภายนอกอาคาร
 • งานถังบำบัด,ถังน้ำดี

02-Dec-16

 

Applied
 • Deployment of Tyre Testing Machine
 • Operation of Tyre Testing
 • Bachelor’s degree in the Engineering field

02-Dec-16

 

Applied
 • Degree or Master degree in Food Science
 • 2 year supervisory experience
 • Must have had experience with quality auditing

02-Dec-16

 

Applied
 • Male, age over 30 years old
 • Must have work experience in Japanese 3-5 years.
 • Very good command in Mandarin Chinese and English

02-Dec-16

 

Applied
 • To develop new Business in PPE (PA)
 • To follow up technical Service for sales
 • To do Marketing and Sales for PA

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Ensure Product Compliance, inspects food products
 • Implements training and awareness programs
 • Implement and Monitor Quality Assurance System

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ดูแลและตรวจสอบระบบน้ำ RO
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

01-Dec-16

 

Applied
 • Degree or higher in Chemical/Material Engineering.
 • Experience in chemical analysis and testing.
 • Being able to travel for oversea and local.

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Science Chemistry
 • At least 2-5 year’s experience in Manufacturing
 • Good command in Ms Office, Manufacturing software

01-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor or higher of Rubber Technology
 • 0 - 2 year(s) experience in related field
 • New graduates are also welcome

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.