• ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ หรือวิศวกรรมศาสตร
 • สอบเทียบปรับตั้งเครื่องมือทางมาตรวิทยา 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการไปปฏิบัติได้

21 hours ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • Bachelor degree in any fields, Science field
 • At least 5 years experience in interpreter
 • Good command in Japanese Language

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Science.
 • At least 5 years experience in R&D
 • Good command in Japanese Language.

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, over 35 years old
 • Bachelor or Master degree in Pulp and Paper
 • 3 years experience in technical support

21 hours ago

 

Applied
 • Ph.D Degree in Organic Chemistry
 • Very good education record B.Sc. Degree in Chemist
 • 10 years experience in R&D Management.

21 hours ago

 

Applied
 • Master or Ph.D. Degree in Chemistry
 • 3 years of product development experience
 • Strong knowledge of carbohydrate chemistry

21 hours ago

 

Applied
 • Male, not over 35 years old
 • Strong interpersonal skills
 • Have a car license

21 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in food Science
 • Sales experience in Food Ingredient 6-9 years.
 • Good networking abilities.

21 hours ago

 

Applied
 • Bachelor / Master in Safety
 • Experience in Safety & EHS Management
 • Professional in English communication skills

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จัดทำแผนประกอบความปลอดภัยโรงงาน
 • ไม่จำกัดอายุ

21 hours ago

 

Applied
 • Responsible for product quality assurance
 • Degree in Engineering, Science
 • 10 years of managerial experience in QA

27-Oct-16

 

Applied
 • Food Retorted Project Management, Bachelor Degree
 • 2-5 year experience in Product R&D
 • salary 30-40,000 baht depend on qualifications

27-Oct-16

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย (พ้นภาระทางทหารแล้ว)
 • ปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • ขยัน, อดทน, ซื่อสัตย์, ใฝ่เรียนรู้

27-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง-ชาย อายุ 22-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

27-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเคมี เคมีสิ่งแวดล้อม
 • มีความขยัน อดทน และทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

27-Oct-16

 

Applied
 • Degree or higher in Chemical/Material Engineering.
 • Experience in chemical analysis and testing.
 • Being able to travel for oversea and local.

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Deployment of Tyre Testing Machine
 • Operation of Tyre Testing
 • Bachelor’s degree in the Engineering field

26-Oct-16

 

Applied
 • Degree or Master degree in Food Science
 • 2 year supervisory experience
 • Must have had experience with quality auditing

26-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญาโทขึ้นไป
 • สาขา โภชนาการ เทคโนโลยีอาหาร
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ด้านงานวิจัย

26-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor of Science Chemistry
 • At least 2-5 year’s experience in Manufacturing
 • Good command in Ms Office, Manufacturing software

25-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor of Science Program in Microbiologyor
 • At least 2-5 year’s experience in Manugacturing
 • Good command in Ms Office, Manufacturing

25-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไปในสาขา วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านการวิจัยอย่างน้อย 5-7 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐ

25-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.