• จัดทำตารางการสุ่มตัวอย่าง
 • ดำเนินการตรวจสอบวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์/สินค้าสำเร็จรูป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ ขยัน มีความรับผิดชอบ

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สุ่มตัวอย่างวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ สินค้าสำเร็จรูป
 • คัดเลือกและจัดเตรียมตัวอย่าง
 • จัดเตรียมอุปกรณ์และสารเคมี

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • •ช/ญ อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • •ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์, อาหารและโภชนาการ
 • •ประสบการณ์ 2 ปี ด้านฝึกอบรม ในสายงานธุกิจค้าปลีก

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ช/ญ อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์, อาหารและโภชนาการ
 • ประสบการณ์ 2 ปี ด้านฝึกอบรม ในสายงานธุกิจค้าปลีก

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Food Science
 • มีประสบการณ์ระดับบริหารในโรงงานผลิตอาหาร
 • มีความเป็นผู้นำ ไหวพริบดี ละเอียดรอบคอบ

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Food or Feed background & Sales Experience is AVG
 • SME company with reasonable income and benefit
 • Manage sales target & relation with distributor

21-Oct-16

 

Applied
 • Food Science Education & Sales Experience is AVG
 • SME company with reasonable income and benefit
 • Manage sales target & relation with distributor

21-Oct-16

 

Applied
 • สนับสนุนกิจกรรมด้าน สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
 • ดำเนินการ เพื่อการซ้อมอพยพและหนีไฟที่สาขา
 • ปฏิบัติตามแผนงานประจำปี เพื่อบรรลุตามเป้าหมาย

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality
 • Good command in English
 • Bachelor's or Master's in Engineering

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.