• ปฏิบัติงานตามที่รับมอบหมาย
 • ชุบงานตามคำสั่งการผลิตของลูกค้า
 • ดูแลรักษาความสะอาดของน้ำยาล้าง

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับ ป.ตรี สาขา เครื่องสำอาง หรือที่เกียวข้อง
 • ประสบการณ์ COSMETIC เท่านั้น

17-Feb-17

 

Applied

R&D Supervisor

I Plus Q Co., Ltd.

Bangkok Area - Nakornpatom

 • วท.บ. เคมี, เครื่องสำอาง หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ทัศนคติดี, มีทักษะภาษาอังกฤษ

16-Feb-17

 

Applied
 • degree or Master’s degree in Chemistry
 • 3 years experience in related field
 • Thai Nationality, Male / Female 25 years old up

15-Feb-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเคมี
 • ความรู้และทักษะ ในการใช้ห้องปฏิบัติการเคมี
 • ความรู้และสามารถใช้เครื่อง/ระบบ HPLC ได้

15-Feb-17

 

Applied
 • Be active to learn something new.
 • X-Ray operator - with experience in Fischer X-Ray.
 • BA - Chemistry , Statistic , Industrial Engineer.

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Creating and launching a series of new products
 • Working with colleagues and clients
 • Introducing new technical innovations

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • 1-3 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้Food additive, Food label regulation
 • ข้อกำหนดมาตรฐานฮาลาล

15-Feb-17

 

Applied
 • 5 years of relevant Food Safety and Quality
 • experience in food manufacturing
 • Thai citizen only , Age 30 – 40

15-Feb-17

 

Applied
 • Degree or higher in Food Science, Biotechnology
 • Knowledge and awareness of Food Safety
 • Responds to daily customer requests

15-Feb-17

 

Applied
 • 10 years experience in an accredited laboratory
 • Degree in Microbiological, Food Science, Food Tech
 • experience in the Pathology Laboratories

15-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in IE , Food Eng
 • Experience working in FOOD manufacturing
 • PLANNING experience , production planning

15-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.