• ประสบการณ์ด้านเบเกอรี่
 • ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
 • มีความรู้พื้นฐานระบบคุณภาพ เช่น GMP&HACCP, ISO

20-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Food Sciences, Food Technology.
 • Strong experience in running beverage factory.
 • Good command of English.

19-Oct-16

 

Applied
 • MaleI Female, not over 45 years old
 • Degree or higher in Chemistry, Food Science
 • 8 years’ experience in Quality Systems

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา ปิโตรเคมี / พอลิเมอร์ / เคมี
 • สามารถอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ในระดับดี

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี สาขา ปิโตรเคมี / พอล
 • ต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in Food Science
 • TOEIC Score is up to 400 score
 • Understanding GMP/ HACCP and FSSC22000

18-Oct-16

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไปไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย หรือการตลาด 2 ปี ขึ้นไป

17-Oct-16

 

Applied
 • 5 years of relevant Food Safety, QA,QC
 • Knowledge of QC tools, Food law and regulations
 • Thai citizen only , Age 30 – 40

05-Oct-16

 

Applied
 • 10 years experience in product R&D Food
 • 5 years in manager level
 • Successful experience in food creative and develop

05-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.