• เพศหญิง วุฒิ ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิดกล้านำเสนอ ชอบงานท้าทาย
 • ประสบการณ์ 2 ปีup, เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาพิเศษ

11 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Handle Project/New Product Development
 • Degree in Pharmacy, Exp. in Nutrition/Pharma
 • Project Management Field.

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • technical sales for bakery ingredient ie. yeast
 • degree in food science
 • communicable in English

21-Jul-17

Base salary + high commission

Applied
 • Regulatory affairs job
 • Thailand FDA
 • Food manufacturing experience

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Sterile pharmaceutical production
 • Core member of big new project
 • Attractive salary

21-Jul-17

THB90k - 120k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Building automation
 • Building and construction
 • Technologies

21-Jul-17

THB120k - 160k /month

Applied
 • A minimum of six years’ clinical, field or Lab
 • Working knowledge of basic research methodology
 • Skills of statistical analysis

21-Jul-17

 

Applied
 • Master’s degree in pharmacy, physics, statistics
 • developing pharmacokinetic-pharmacodynamic models
 • take part in experimental design, develop method

21-Jul-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • ทำการวิจัยและพัฒนาสูตรซอสมะขามและมะขามเข้มข้น
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 4 ปี

21-Jul-17

 

Applied
 • Medical Science, Pharmacy, Medical Doctor
 • Clinical Research, Scientific
 • Oncology, Cardiology

20-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in bioscience, life science
 • Smooth English speaker
 • 1 year + of experience

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Biological Science
 • Must be able to read scientific literature written
 • Specialized laboratory equipment.

20-Jul-17

 

Applied
 • Leading Multinational Organisation
 • Exciting new opportunity
 • e.g. 6 Months

20-Jul-17

 

Applied
 • strong R&D in Food
 • Working with international environment
 • Leadership skills

20-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in a health care/scientific
 • Clinical Research Associate
 • Make an impact to patient health globally

20-Jul-17

 

Applied
 • degree in food science or related field
 • 2-3 year of experience in Food Industries
 • Can communicate in foreign languages

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 10 years of exp. in technology/innovation
 • Understand IOT, Blockchain, interactive medias
 • Fluent in English language

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Development opportunities
 • Oversea training opportunities
 • Competitive Salary

19-Jul-17

Base salary + high commission

Applied
 • To manage suppliers and product line
 • Bachelor’s degree in Chemical or Science
 • Minimum 10 years sales experience in sales

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Determine and establish local warranty
 • Bachelor’s Degree or higher in Engineering
 • At least 7 years of experience in tire industry

19-Jul-17

 

Applied
 • academic background (Masters / PhD preferred)
 • research experience in quantitative roles
 • Knowledge of R programming or Python

19-Jul-17

 

Applied
 • Multinational Pharmaceutical Company
 • Golden opportunity
 • Urgent role

18-Jul-17

 

Applied
 • Male or Female age 25-32 years old
 • Teamwork mindset – strong team player
 • Have own car and driving license

18-Jul-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Male or Female age between 22-30 years
 • Degree in Food Science or related field
 • Team player, ability to learn fast

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • MD or other relevant professional degree
 • Knowledge of medical affairs, clinical research
 • Expertise in Ophthalmology

18-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ด้านการผลิตเกี่ยวกับอาหาร 2 ปี ขึ้นไป

18-Jul-17

 

Applied
 • Development opportunities
 • Oversea training opportunities
 • Competitive Salary

18-Jul-17

Base salary + high commission

Applied
 • Attractive remuneration
 • Oversea training opportunities
 • Development opportunities

18-Jul-17

THB25k - 35k /month (includes high commission)

Applied
 • Bachelor's degree in Animal Science, Veterinary
 • Sales Experience in feed additive
 • Connection with meat processor, feed manufacturer

18-Jul-17

 

Applied
 • Central Business District area
 • Food product development
 • Attractive salary and package

18-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Medical
 • Good telephone skills, organization skills
 • Good and consistent documentation skills

17-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • law labour law corporate law
 • pharma pharmaceutical law
 • regulatory compliance lawyer

17-Jul-17

Above THB160k /month

Applied
 • Male & female, age 21-35 years, Thai nationality
 • Bachelor’s degree/Master Degree in Science
 • Experience in selling scientific equipment

17-Jul-17

 

Applied
 • Degree in science or related field
 • Come with 4+ years experience in Regulatory Affair
 • English skill: intermediate level

16-Jul-17

 

Applied
 • ชาย - หญิง อายุระหว่าง 22 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี ในสาขาวิศวกรรมเคมี สาขาวิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 3-5 ปี

13-Jul-17

 

Applied
 • ทำงานทางด้านห้องปฏิบัติการเคมี
 • ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์ เคมี
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี

13-Jul-17

 

Applied
 • Male Age 25 up
 • Experience in Modern Trade 2 years up
 • Master or Bachelor’s Degree in Marketing

13-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • seed production specialist
 • Bachelor degree in of Agriculture/Agronomy
 • Manage vendors & growers activities

11-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Able to work independently in the field
 • Possess Thai professional safety officer license
 • Prefer to have experience on ESA or EIA

07-Jul-17

 

Applied
 • Develop new concepts and flavoring profiles
 • Create new and innovate products for beverages
 • Willing to travel frequently & open to relocation

04-Jul-17

 

Applied
 • Account Manager/Technical Sales (Sugar & Ethanol)
 • Bachelor’s Degree in Chemistry/ Sugar processing
 • 5 years of Industrial knowledge in Sugar

03-Jul-17

Above THB120k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.