• เพศชาย วุฒิ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในงานขายไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีรถยนต์ใช้ในการเดินทางพบลูกค้า

11 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสาขารังสีเทคนิค
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 10 years in B2B in chemical in food industry
 • 6 years’ solid management experience
 • Experience in P&L management

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female,Thai Nationality
 • Bachelor or Master Degree in business admin
 • 5 years in Chemical Industry procurement

07-Dec-16

 

Applied
 • Sales planning manager
 • Sales planning
 • Sales manager

07-Dec-16

 

Applied
 • Aged 26 -40 years
 • Bachelor’s/Master Degree in Science, Engineering
 • English (listening, speaking, reading, writing)

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ทุกสาขา (ไม่จำกัดสาขา)
 • ความรู้ในงานขายและการตลาดไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • เพศชาย-หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลสินค้าและบริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ทุกสาขา (ไม่จำกัดสาขา)
 • มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี การติดต่อประสานงานดี

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female age 25-30 years old
 • Teamwork mindset – strong team player
 • Have own car and driving license

05-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Science, Engineer
 • At least 2-3 years’ of experience in sales
 • experience in refrigerant, gas or chemical

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 33 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านขาย 2 ปีขึ้นไป

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.