• เข้าใจรายละเอียดงานประกัน/ควบคุมคุณภาพ
  • มีความรู้ด้านGMP/HACCP/ISOISO9001/ISO/IEC17025
  • มีทักษะด้านการจัดการบริหารบุคลากร

13 hours ago

 

Applied
  • ทุกเพศ
  • มีความเข้าใจ ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ด้านการรมยา
  • มีความเป็นผุ้นำ มีความสมารถด้านการสื่อสาร

03-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.