• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี,วิทยาศาสตร์
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • ต้องการคนมีประสบการณ์ในตำแหน่งงานเท่านั้น

30-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.