• ห้องปฏิบัติการเคมี
  • จบ ม. 6 (วิทย์-คณิต) ขึ้นไป
  • ประสบการณ์ เคยทำงานด้านห้อง LAB วิเคราะหฺ์

24-Apr-17

 

Applied
  • อายุ 21 - 30 ปี ไม่จำกัดเพศ
  • ป.ตรี วิทยาศาสตร์,วิศวกรรมศาสตร์ เคมี
  • มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบอนุญาต

21-Apr-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.