• ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
  • มีประสบการณ์ด้านงานวิจัย 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถทำงานถนนสุขสวัสดิ์ 92 สมุทรปราการ

26-Oct-16

 

Applied
  • ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
  • Thai national. Male/female, at least 35 years old.
  • Bachelor’s Degree or higher in any field.
  • At least 8 years’ experience in a chemical

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.