• ปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
  • บริหารจัดการดำเนินการของแผนกย้อม
  • สามารถควบคุมการผลิตทั้งกระบวนการให้เกิด RFT

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Manage the instrumental and analytical chemistry
  • Train and manage employees
  • Develop and implement methodologies for analysis

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
  • Master's Degree or Bachelor's Degree in Science
  • Preferable Registered Safety Officer
  • 3-5 years of professional EHS experience

18-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.