• ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือ สาขาอื่นๆ
  • ทักษะทางภาษาอังกฤษดี
  • บุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี

19-May-17

 

Applied
  • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
  • รักงานด้านการขาย
  • ทักษะทางภาษาอังกฤษดี

19-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.