• ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือ สาขาอื่นๆ
  • ทักษะทางภาษาอังกฤษดี
  • บุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี

22 hours ago

 

Applied
  • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
  • รักงานด้านการขาย
  • ทักษะทางภาษาอังกฤษดี

22 hours ago

 

Applied

Chemist

Siam Paper Decor Co., Ltd.

Bangkok Area - Nonthaburi

  • Minimum Bachelor Degree in Chemistry
  • 1 year working experience in laboratory
  • Fresh graduate is encourage to apply

24-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.