• ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวทบ.เคมี, วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • มีความรู้ทางด้านการวิเคราะห์
  • มีประสบการณ์ตรงในสายงานอย่างน้อย 0 - 3 ปี

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
  • Female, age 25 years up
  • 3 years experiences
  • QC , ISO/IEC17025

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.