• วุฒิปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาและควบคุมผลิตภัณฑ์
  • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP, HACCP

22-May-17

 

Applied
  • วุฒิปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาและควบคุมผลิตภัณฑ์
  • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP, HACCP

22-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.