• เพศหญิง-ชาย อายุ 22-30 ปี
  • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

4 hours ago

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาเคมี เคมีสิ่งแวดล้อม
  • มีความขยัน อดทน และทำงานเป็นทีมได้
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

4 hours ago

 

Applied
  • Degree or higher in Chemical/Material Engineering.
  • Experience in chemical analysis and testing.
  • Being able to travel for oversea and local.

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.