• เพศชาย อายุ 25ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป สาขาฟิสิกส์หรือสาขาเคมี
 • สามารถทำงานเข้ากะได้ มีความประพฤติดี ซื่อสัตว์

20 hours ago

THB10k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานสถานีส่งแก๊สและด้านงานควบคุมแก๊ส

20 hours ago

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Thai national, age 40 - 45 years old
 • Bachelor of Science in chemical
 • Possess 7 years’ up experience

21 hours ago

THB70k - 90k /month

Applied
 • Bachelor’s Degree in Chemistry or related field
 • Experience in analytical laboratory with ISO9001
 • Good command of written and spoken English

21 hours ago

 

Applied
 • Degree in Chemistry
 • IC, GC, HPLC, ICP, CE
 • Chemical lab

21 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Good understanding of the production environment
 • At least 5 years production management experience
 • QMS and OHS experience

23-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง , อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ ด้านเคมี
 • มีความละเอียด ขยัน ใส่ใจการการพัฒนาคุณภาพ

23-Oct-16

 

Applied
 • Good understanding of the production environment
 • At least 5 years production management experience
 • QMS and OHS experience

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • ควบคุมดูแลอุปกรณ์ในห้องปฎิบัติ

22-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • ควบคุมดูแลอุปกรณ์ในห้องปฎิบัติ

22-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเคมี
 • ติดต่อลูกค้าในตลาด เพื่อทำการขายการเจรจา

21-Oct-16

 

Applied
 • Good command of English
 • Experience in QA, QC
 • Experience in Laboratory Management

21-Oct-16

 

Applied
 • มีความรู้ความสามารถในการผสมสีเม็ดพลาสติก
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 324 ปีขึ้นไป
 • สาขาวิทยาศาสตร์เคมี, สิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
 • บริญญาตรีด้านวิศวกรรมเคมี,เคมีวิเคราะห์
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft office ได้

20-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Chemistry Science
 • Having 0-2 years of experience in HDD or related
 • Able to communicate in English

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master degree in Chemistry
 • 1-4 years experienced in QC, RD Polymer
 • Good command in English.

20-Oct-16

 

Applied
 • QA Technician ; E&I Technican
 • Diploma/ Degree
 • Relevant Experience of min. 1 Year & Job Skills

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Develop new products
 • Visit customer for technical services
 • Cooperate with Production Department

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree of Chemistry, Chemical Engineering
 • 3 -5 years' experience in manufacturing, planner
 • Good in written & spoken in English

19-Oct-16

 

Applied
 • 0-1 years experience in QC/QA job is preferred
 • Bachelor of Science in Microbiology/ Biotechnology
 • Knowledge in chemical methodology is preferred

19-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวอุตสาหการ
 • มีความรู้ด้านการฉีดพลาสติกจะพิจารณากรณีพิเศษ
 • เจ้าหน้าที่วิจัยฯ

19-Oct-16

 

Applied
 • Develop New model ที่เป็น Rubber
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาเคมีการยาง
 • แก้ไขปัญหางานด้าน Rubber

19-Oct-16

 

Applied
 • Master’s Degree in Organic Chemistry
 • Male / Female 22- 30 years
 • Good command on written and spoken English

19-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Chemistry, Chemical Engineering
 • 2-4 years in installation processes
 • Good knowledge of contractual service

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Checking and monitoring the quantity of raw
 • Supporting and monitoring all production
 • Collaborating with the Shift Manager in analysing

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Chemical Engineering, Science
 • 6 – 10 years experience in production process.
 • Knowledge in production shop floor control.

18-Oct-16

 

Applied
 • PhD in Polymerization or Organi
 • R&D Scientist (PhD)
 • Quality Control Departmen

18-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree major polymer, chemical.
 • Experience in QA or R&D 3 years or 3 years up.
 • Ever seminar or quality management ISO.

18-Oct-16

 

Applied
 • 0-5 year experiences in petroleum testing lab.
 • Bachelor Degree in Chemistry or related fields.
 • Perform routine and non-routine testing.

18-Oct-16

 

Applied
 • Male Age 21-25 years
 • Bachelor’s Degree in science (Chemistry)
 • Good command of written & spoken English

18-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมี, เคมีอุตสาหกรรม
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีความรู้ในการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์สารเคมี

18-Oct-16

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Chemicial /Petrochemical/Oil and Gas / Food /Pharm
 • Good in English
 • Bachelor in Chemistry

18-Oct-16

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.