• มีประสบการณ์ในการวางแผนและบริหารงาน
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน ISO , GMP,
 • มีทัษณะในการแก้ไขปัญหา และการสื่อสาร

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี พอลิเมอร์ เคมี หรือ วิศวกรรมศาสตร์
 • ทำหน้าวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวผลิตภัณฑ์
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน ISO GMP

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage and continuously improve QC operation
 • Identify and report Non-Conformity of material
 • Investigate customer complaint cases

19 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา พอลิเมอร์
 • Packaging for cosmetics & food
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน ISO , GMP

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขารัวุฒิงสีเทคนิค)
 • ผ่านการปฏิบัติงานด้านรังสีวินิจฉัยอย่างน้อย 1 ปี

16-Jan-17

 

Applied
 • Manage and coordinate all R&D activities
 • Responsible for new design and improve formula
 • Responsible for Mixing Process and maintain

16-Jan-17

 

Applied
 • Chemical Engineering, Chemical science
 • วิศวกรเคมี, วิศวกรเทคนิคและควบคุมคุณภาพ
 • Male, 22-28 years old.

16-Jan-17

 

Applied
 • 10 yrs of experience within Quality Assurance
 • Exp in plastic products and chemical laboratory
 • Manage the Company’s Quality Assurance Program

14-Jan-17

 

Applied
 • Management of the laboratory activities
 • Bachelor or higher in Chemistry Science
 • 5 yrs exp in QC/QA for plastic products

14-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Chemical Engineering, Science
 • 6 – 10 years experience in production process.
 • Knowledge in production shop floor control.

13-Jan-17

 

Applied
 • Male/Female, 32 years old up.
 • Experience 10 years up in R&D and design.
 • Knowleageable in rubber, compound and NVH

13-Jan-17

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี วิทยาศาสตร์
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำ
 • มีความละเอียดรอบคอบ

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานอุตสาหกรรมทางด้านสี Thin

10-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.