• ควบคุมการกระบวนการการการซ่อมสีและตัวถัง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในกระบวนการซ่อมสีตัวถัง

6 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 22 - 24 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี
 • ประสบการณ์ 2 ปี

27-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor or Master degree holder
 • 0 – 3 years’ experience
 • Minimum GPA: 2.70

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 21-35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี
 • ตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์
 • ดำเนินงานตามระบบคุณภาพ ISO , GMP

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขารัวุฒิงสีเทคนิค)
 • ผ่านการปฏิบัติงานด้านรังสีวินิจฉัยอย่างน้อย 1 ปี

26-Apr-17

 

Applied
 • Male Age 25 years up
 • Degree in Material Science in preferred/Chemical
 • 1-2 year’ experience in QC/QA, Warehouse

25-Apr-17

 

Applied
 • Manage and continuously improve QC operation
 • Identify and report Non-Conformity of material
 • Investigate customer complaint cases

25-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or Master's degree of Chemistry
 • 5 years’ experience in coating and paint industry.
 • Good command of English and MS Office

25-Apr-17

 

Applied
 • Process improvement
 • Male/Female age between 25-35 years old
 • 2 years experience in manufacturing facility

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Chemical scien or related field
 • Experience in chemical lab or production or R&D
 • Must be able to communicate in English

24-Apr-17

 

Applied
 • Prepare equipment and chemicals for lessons
 • To arrange for the disposal of waste materials
 • Knowledge of potential hazards of laboratory

24-Apr-17

 

Applied
 • Thai National, male age 35 to 45
 • Bachelor degree or higher in chemistry or science
 • Expertise with quality standard requirements

20-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.