• วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี/จุลชีววิทยา
 • นักศึกษาจบใหม่ หรือผู้มีประสบการณ์ 1-2 ปี
 • ปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์เคมี/จุลชีววิทยา

21 hours ago

THB13k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)
 • ประสบการณ์ทำงาน ด้านควบคุมคุณภาพน้ำ 1-3 ปี
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • University degree in scientific matters
 • 2-3 year of experience in secondary manufacturing
 • Good command in English skill.

23-May-17

 

Applied
 • อายุ 21 - 30 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • ป.ตรี วิทยาศาสตร์,วิศวกรรมศาสตร์ เคมี
 • มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบอนุญาต

23-May-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's Degree in Pharmacy,Chemistry
 • 1+years working multi-national company environment
 • Experience in Pharmaceutical Industry.

23-May-17

 

Applied
 • Responsible for EN plating line and Chemical
 • Degree in Chemistry / Industrial Chemistry
 • 2 year experience in plating or related industry

22-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ โพลีเมอร์ ,เคมี ,การยาง
 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพ
 • ประสบการณ์ในสายงานด้านคุณภาพ อย่างน้อย 5 ปี

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ห้องปฏิบัติการเคมี
 • จบ ม. 6 (วิทย์-คณิต) ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ เคยทำงานด้านห้อง LAB วิเคราะหฺ์

19-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 23 - 35 ปี
 • ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานและสารเคมี
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลัก 7 QC Tool

17-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.