• อายุ 25 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • ป.ตรีวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการขายสินค้าอุตสาหกรรม 2 ปี

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree of Scientific field (Chemistry, Industrial)
 • sales/marketing experiences in chemicals
 • Maintains and develops relations with customers

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelors’ degree in analytical chemistry.
 • Experience of using chromatography instruments.
 • Spoken/written English skills.

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์ต้นทุน ทดสอบ แก้ปัญหาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
 • กำหนด Spec บรรจุภัณฑ์ ออกแบบให้ใช้กับเครื่องจักร
 • ประสานงานกับทาง Supplier และหน่วยงานในและนอกองค์กร

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in a research and clinical trial
 • TOEIC score of at least 855
 • Must have a good background in clinical trials

11 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Direct experience in selling chemical raw material
 • Bachelors Degree in Science or related.
 • Male/ Female age between 35-45 years old

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • BA in Chemical science , Chemical Engineering
 • Experience in Coating , Paint , Specialty chemical
 • Good command of both Thai and English

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง , อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ด้านเคมี, ปวส.
 • ประสบการณ์ในด้านงานขายเคมีในสายงานพีวีซี

11 hours ago

 

Applied
 • Degree in Chemical Engineering, Chemistry
 • 1 year experience in a sales or technical support
 • Experience in electroplating is an advantage

11 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์ เคมี
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสาขารังสีเทคนิค
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male only with Thai Nationality
 • Age not over 27 years old
 • New graduated are welcome

27-Oct-16

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Degree of science or engineering field
 • Works well with people
 • Self-motivated,capable of seeking quality solution

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
 • มีประสบการณ์ด้าน R&D ในธุรกิจประเภทยา
 • ทดสอบและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์

27-Oct-16

 

Applied
 • Male or Female, Age 25 – 35 years old
 • Bachelor’s Degree or higher in Printing or Chemist
 • 1-2 years experienced in Sales & Marketing

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 0-3 years experience in sales
 • Can demonstrate good time management skills.
 • Good spoken and written communication skills.

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experiences in Sales line.
 • Able to travel within and outside of country.
 • Fluent spoken and written English besides Thai.

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 6 years working experience in Food
 • 2 years’ experience in Training ,consulting
 • Possessing IFS or BRC Food Auditor

27-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเคมี
 • มีความรู้ด้านระบบบริหารคุณภาพ ISO และ GMP
 • มีการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • คิดค้นและพัฒนาสูตรการผลิตเครื่องสำอาง
 • ให้คำปรึกษา ดูแล แนะนำกระบวนการและวิธีผลิต
 • เก็บรวบรวมข้อมูล นำเสนอผลจากการทดลอง

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์เคมี,การจัดการ
 • มีความรู้ด้าน GMP,ISO หรือระบบมาตรฐานอื่นๆ
 • สามารถใช้อุกรณ์วิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการได้

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี/โท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 26-30 ปี
 • มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี

27-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา
 • มีประสบการณ์ขาย 1-2 ปี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักงานขายและงานบริการ มีความอดทนสูง

27-Oct-16

THB20k - 45k /month

Applied
 • Degree in Chemistry or Pharmacy.
 • 5 years of experience in QA.
 • Experience quality auditing.

27-Oct-16

 

Applied
 • Updating and renewing company’s products
 • Ensure maintenance of authorized products
 • Further to take effect actions to obtain timely

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • degree in Chemistry, Chemical Engineering
 • 2-3 years in Sales and marketing
 • Good command of English, both written and spoken

26-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Chemical or related fields
 • 1-3 years related work experience in Industrial
 • Good communication, strong interpersonal

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, aged 24-36 years
 • Bachelor's or Master's degree in Science
 • 2-3 years experiences in similar industries

26-Oct-16

 

Applied
 • งานประกันคุณภาพด้านเคมี
 • อายุ 25-30 ปี
 • งาน LAB เคมี

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • บริการลูกค้า
 • แก้ไขปัญหาหน้างานเกี่ยวกับการใช้งานของผลิตภัณฑ์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย วุฒิ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในงานขายไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีรถยนต์ใช้ในการเดินทางพบลูกค้า

26-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor/Master of Science in Chemistry
 • 5 years for selling chemicals and management
 • Can be traveling both local and oversea

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Chemistry
 • Experience 5-10 years in oversea purchasing
 • Sourcing chemical products with customer required

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 1 year experience in selling or technical support.
 • Experience in electroplating or PCB is advantage.
 • Own a car and be able to work up-country.

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Analytical Chemistry
 • 0-2 year experiences in Chemical Field
 • Able to communication in English

25-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor or Master in polymer science, industrial
 • 5 years experiences in technical services
 • Age 30 - 40 years old

25-Oct-16

 

Applied
 • Male or Female, 30-40 years old.
 • Minimum 3-5 years of sales experience in fertilize
 • Bachelor degree in related field

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher preferably in Animal Husbandry
 • Direct experience of animal feed additive
 • Strong commercial sense, results-driven

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher preferably in Animal Husbandry
 • Direct experience of animal feed additive
 • Strong commercial sense, results-driven

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • นักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doc) 2 ตำแหน่ง
 • ผู้ช่วยวิจัย 2 ตำแหน่ง
 • พิจารณาตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
 • การศึกษาปริญญาโท/เอกAnalytical Chemistry,Chemistry
 • มีประสบการณ์ขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 33 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านขาย 2 ปีขึ้นไป

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • B.Sc. in Pharmacy
 • Age 40-50 years old
 • 7-10 years experience in Pharmaceutical industry

25-Oct-16

 

Applied
 • จัดทำเอกสารการประชุม
 • จัดแฟ้มทะเบียนยา/รายงานทะเบียนยาต่อ อย.
 • งานอื่นๆด้านเอกสารที่ได้รับมอบหมาย

25-Oct-16

 

Applied
 • To develop product sales to key accounts
 • To maintain relationship with existing accounts
 • To prepare task/status follow-up/update reports

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor ‘s Degree of Food Science
 • Food Industry
 • At least 10 years' selling experience

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Science, Engineer
 • At least 2-3 years’ of experience in sales
 • experience in refrigerant, gas or chemical

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • QSHE
 • distribution of chemicals industry
 • international environment

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมการทำงานของเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง
 • ปริญญาตรี, โท ด้านวิทยาศาสตร์เคมี (เท่านั้น)
 • ประสบการณ์การทำงานในห้อง LAB อย่างน้อย 1 ปี

24-Oct-16

 

Applied
 • Trading, FDA
 • COA, API (Active Pharmaceutical Ingredient)
 • 1 year contract

24-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.