• บริการลูกค้า
 • แก้ไขปัญหาหน้างานเกี่ยวกับการใช้งานของผลิตภัณฑ์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • งานประกันคุณภาพด้านเคมี
 • อายุ 25-30 ปี
 • งาน LAB เคมี

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Science, Engineer
 • At least 2-3 years’ of experience in sales
 • experience in refrigerant, gas or chemical

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Male, ages Not over 26 years
 • Degree in Pharmacist fields.
 • ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตยาภายใต้มาตรฐาน PIC/S GMP

21 hours ago

THB16k - 35k /month (includes high commission)

Applied
 • degree in Chemistry, Chemical Engineering
 • 2-3 years in Sales and marketing
 • Good command of English, both written and spoken

23 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 3 years of experience in the sale of raw material
 • Bachelor’s degree in Chemical Science
 • Selling raw materials for cosmetic, beauty care

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 33 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านขาย 2 ปีขึ้นไป

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทางด้านแล็ปสีและเคมี 5 ปีขึ้นไป
 • ทำการทดลองสีและเคมี ในห้องทดลอง

02-Dec-16

 

Applied
 • Male or Female, 30-40 years old.
 • Minimum 3-5 years of sales experience in fertilize
 • Bachelor degree in related field

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • นักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doc) 2 ตำแหน่ง
 • ผู้ช่วยวิจัย 2 ตำแหน่ง
 • พิจารณาตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์

02-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor Degree of Science
 • 1 year experience of selling in the related indust
 • Good skills of selling, presentation, negotiation

02-Dec-16

 

Applied
 • Bachelors’ degree in analytical chemistry.
 • Experience of using chromatography instruments.
 • Spoken/written English skills.

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Sale Experience at least 2 year for Scientific
 • Male/Female, Age 24-30 year old
 • Driving your own car

02-Dec-16

 

Applied
 • Male/Female, Age 24-30 year old
 • Sale Experience for LED Product & Solar Cell
 • Driving your own car

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
 • การศึกษาปริญญาโท/เอกAnalytical Chemistry,Chemistry
 • มีประสบการณ์ขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/โท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา
 • มีประสบการณ์ขาย 1-2 ปี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักงานขายและงานบริการ มีความอดทนสูง

02-Dec-16

THB20k - 45k /month

Applied
 • เพศชาย วุฒิ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในงานขายไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีรถยนต์ใช้ในการเดินทางพบลูกค้า

02-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor/Master’s Degree in Chemistry or related
 • Age between 22 - 30 years old
 • Interested in fragrance and personal care products

01-Dec-16

 

Applied
 • Master’s Degree in Science,Chemistry,Biochemistry
 • Age between 24 - 30 years old
 • interest in laboratory work, personal care product

01-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering or Science
 • Professional engineering license - Environment.
 • Strong team-player, and able to work independently

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 10 years in B2B in chemical in food industry
 • 6 years’ solid management experience
 • Experience in P&L management

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี / โท สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเคมีพื้นฐาน

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • งานประกันคุณภาพด้านเคมี
 • อายุ 25-30 ปี
 • งาน LAB เคมี

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • บริการลูกค้า
 • แก้ไขปัญหาหน้างานเกี่ยวกับการใช้งานของผลิตภัณฑ์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationals, female or male
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • Logistic cost reporting preparation

01-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสาขารังสีเทคนิค
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย วุฒิ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในงานขายไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีรถยนต์ใช้ในการเดินทางพบลูกค้า

01-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor/Master of Science in Chemistry
 • 5 years for selling chemicals and management
 • Can be traveling both local and oversea

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-28 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ , วิทยาศาสตร์เคมี
 • สนใจการพัฒนาสินค้าเครื่องสำอางค์

30-Nov-16

 

Applied
 • Male or Female,Thai Nationality
 • Bachelor or Master Degree in business admin
 • 5 years in Chemical Industry procurement

30-Nov-16

 

Applied
 • 10+ years in FMCG companies
 • Technical Packaging development
 • strong evidence of project leadership

30-Nov-16

 

Applied
 • Sales planning manager
 • Sales planning
 • Sales manager

30-Nov-16

 

Applied
 • Dynamic personality and positive attitude
 • Degree in Chemistry or related field.MBA is a pluห
 • 3 years experienced in R&D in personal care

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in technical solving in water treatmen
 • Can speak good English and dynamics
 • 80-120K based in Bangkok

30-Nov-16

 

Applied
 • Aged 26 -40 years
 • Bachelor’s/Master Degree in Science, Engineering
 • English (listening, speaking, reading, writing)

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • work for a big company that has many group company
 • utilize your skills and grow with the big company
 • Gain experience in Chemical Industry

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Cosmetic Science field.
 • Conducting Lab Test for product evaluation
 • Application Laboratory.

29-Nov-16

 

Applied
 • ป.ตรี วิทยาศาสตร์ (สาขาเคมี พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • เพศ:ชาย-หญิง อายุ:24-30 ปี
 • วิจัย ปรับปรุงและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ใหม่

29-Nov-16

 

Applied
 • Thai Nationality, Age 25-35 years
 • At least 2 years sales experience in Chemical
 • Bachelor’s Degree in Marketing/ Chemistry/related

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ป.ตรี อุตสาหการ เคมี วิทยาศาสตร์ หรือเกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี ขึ้นไป

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมระบบเครื่องพิมพ์ทั้งระบบ
 • ปวส - ปริญญาตรี สาขา อุตสาหการ เคมี
 • มีประสบการณ์ด้านช่างพิมพ์ 1 ปีขึ้นไป

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมระบบเครื่องดราย
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ม.6 - ปริญญาตรี สาขา อุตสาหการ เคมี วิทยาศาสตร์

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Master’s degree in Pharmacy, Pharmaceutic
 • 3 years working experience in the formulation
 • Knowledge of regulatory bodies and guidelines

29-Nov-16

Base salary + high commission

Applied
 • Degree in Molecular Biology, Biochemistry
 • Experience in Biotechnology, Food Science
 • Fresh graduates are encouraged to apply

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.