• การศึกษาวุฒิ ปริญญาตรี สาขาเคมีสิ่งทอ
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
  • สามารถเข้ากะได้

17 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.