• ปริญญาตรี สาขาเทคโลยีการอาหาร,
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • สร้างและแก้ไข QID ของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในระบบ

9 hours ago

 

Applied
 • 1-2 years experience in QA/QC
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
 • 22-35 years old.

9 hours ago

Salary negotiable

Applied

Chemist

Siam Chemical Industry Co., Ltd.

Bangkok Area - Samutprakarn

 • Degree in Chemistry,Industrial Chemistry
 • Experiment / test, synthesize resins
 • Good command of written & spoken English

21 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Chemistry
 • 3 years working experiences in coating business
 • responsible for research, development

18-Jan-17

 

Applied
 • Male/Female age between 22-30 years
 • Degree in Food Science or Food Chemistry
 • Computer Literacy (Word, Excel)

17-Jan-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเคมี (Polymer) วิศวกรรมเคมี
 • มีประสบการณ์ ISO 9001:2008 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกสาขา)
 • มีพาหนะเป็นของตนเอง

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วทบ. เคมี สาขาปิโตรเคมี Polymer หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดการ QC, QA หรือ R&D

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Chemical, Pharmaceutical Science, Science Degree
 • 5 years experiences in R&D
 • Good in English communication skills.

16-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์เคมี
 • มีความรู้ในระบบ ISO
 • มีความรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์เคมี , โพลิเมอร์
 • ประสบการณ์ 0 – 5 ปี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์เคมี
 • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสีพ่นพลาสติก
 • สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ได้ดี

16-Jan-17

 

Applied
 • Ensure Product Compliance, inspects food products
 • Implements training and awareness programs
 • Implement and Monitor Quality Assurance System

14-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male- Thai Nationality
 • BE or MBE educational background in Technical
 • Proficient in both English and Thai

13-Jan-17

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master degree in a relevant scientific
 • Formulation knowledge is a plus
 • Specific knowledge and experience of underpinning

06-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.