• ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบสารเคมี
 • ป.ตรี, ป.โท ด้านเคมี หรือ เกี่ยวข้อง
 • หน้าที่หลักดูแลการพัฒนาคุณภาพให้ลูกค้าพอใจ

4 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ sale สินค้าสารเคมี
 • ป.ตรี, ป.โท ด้านเคมี หรือ การตลาด
 • หน้าที่เสนอขายสินค้า ดูแลบริการลูกค้า

4 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบสารเคมี
 • ป.ตรี, ป.โท ด้านเคมี
 • หน้าที่หลัก ตรวจสอบคุณภาพของสารเคมีให้ได้คุณภาพ

4 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านพัฒนาสารเคมี
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
 • ป.ตรี, ป.โท ด้านเคมี หรือ เกี่ยวข้อง

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวะเคมี วิทยาศาสตร์เคมีเทคนิค
 • มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษพอสมควร
 • ควบคุมดูแลงานปรับปรุงเครื่องจักรและกระบวนการผลิต

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Working Experience in translation
 • Good command of English both spoken and written.
 • Salary 20,000 - 25,000 Baht/month

20-Oct-16

THB20k - 25k /month

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
 • มีประสบการณ์ด้านงานวิจัย 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานถนนสุขสวัสดิ์ 92 สมุทรปราการ

19-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา จุลชีวอุตสาหกรรมชีวเคมี
 • มีความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทดสอบทางด้านจุลชีววิทยา

19-Oct-16

 

Applied
 • Degree in chemistry or rubber technology
 • 10 years diversified experience in tires, shoes
 • Able to run a rubber lab with two technicians

18-Oct-16

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai national. Male/female, at least 35 years old.
 • Bachelor’s Degree or higher in any field.
 • At least 8 years’ experience in a chemical

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in major of Food Science
 • Knowledge of Savoury Flavour and Seasoning
 • Research & Development

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • At least 3-5 years relevant experience
 • Inspection for chemical products
 • Good command in English

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Achieve companies’ sales targets.
 • Degree in Chemical Sciences (Polimer).
 • Experience in Industrial Goods Sales.

15-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • World Leading Chemical Company
 • Multi nationality working environment
 • Employee Engagement

06-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.