• ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเคมี (Polymer) วิศวกรรมเคมี
 • มีประสบการณ์ ISO 9001:2008 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกสาขา)
 • มีพาหนะเป็นของตนเอง

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วทบ. เคมี สาขาปิโตรเคมี Polymer หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดการ QC, QA หรือ R&D

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโลยีการอาหาร,
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • สร้างและแก้ไข QID ของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในระบบ

30-Nov-16

 

Applied
 • Male- Thai Nationality
 • BE or MBE educational background in Technical
 • Having high level of integrity, job arrangement

30-Nov-16

 

Applied
 • Male- Thai Nationality
 • BE or MBE educational background in Technical
 • Proficient in both English and Thai

30-Nov-16

 

Applied
 • Preparation of fabrics for pretreatment / dyeing
 • Handling of relevant textile chemicals
 • Operation of laboratory and bulk machines

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Reporting to Quality Director
 • Monitoring product quality
 • Ensuring for quality management in strict complian

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • R&D from Chemical Company
 • Chemical raw materials
 • Chemical science

29-Nov-16

 

Applied
 • Male / Female , age between 21-35 years.
 • Bachelor's Degree in Chemical Engineering/Science.
 • 1 years of experience in Sales functions.

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • QA Expertise for Medical/Pharma Manufacturing
 • Good Command in English
 • Well-rounded in system of GMP/HACCP/ISO

28-Nov-16

THB45k - 70k /month

Applied
 • Degree in Cosmetic Sciences or Chemistry
 • Experience in product development
 • Good communication of English

28-Nov-16

 

Applied
 • Thai Nationality, Age 27-35 Yrs
 • Bachelor or Higher degree in Foods Science
 • Proficient in English both writing & speaking

28-Nov-16

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย อายุไม่เกิน ๔๐ ปี
 • ปริญญาตรี สาขาเคมี เคมีประยุกต์ หรือสาขาอื่นๆ
 • มีความรู้ความสามารถด้านโปรแกรมทดสอบความชำนาญ

28-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.