• ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ดูแลและตรวจสอบระบบน้ำ RO
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาโท ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
 • มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการเพาะเลี้ยงเซลล์
 • มีเทคนิคการทดสอบเฉพาะ เช่น ELISA, MTT assay

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, age over 30 years old
 • Must have work experience in Japanese 3-5 years.
 • Very good command in Japanese

12-Jan-17

 

Applied
 • Male, Thai Nationality, Age 30-35
 • Knowledge with Quality Management and ISO 9000
 • Good command of English

11-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, not over 35 years old
 • Strong interpersonal skills
 • Have a car license

11-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง - เพศชาย
 • การศึกษา ปริญญาตรี วท.บ หรือสาขาที่เกียวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

11-Jan-17

THB25k - 30k /month

Applied
 • Ph.D Degree in Organic Chemistry
 • Very good education record B.Sc. Degree in Chemist
 • 10 years experience in R&D Management.

11-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor of Science of chemistry, micro, biology
 • Interpersonal skill and good relationship.
 • Good command in English.

10-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.