• เพศหญิง-ชาย อายุ 22-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเคมี เคมีสิ่งแวดล้อม
 • มีความขยัน อดทน และทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

4 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Chemical/Material Engineering.
 • Experience in chemical analysis and testing.
 • Being able to travel for oversea and local.

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Science Chemistry
 • At least 2-5 year’s experience in Manufacturing
 • Good command in Ms Office, Manufacturing software

25-Oct-16

 

Applied
 • Male, over 35 years old
 • Bachelor or Master degree in Pulp and Paper
 • 3 years experience in technical support

21-Oct-16

 

Applied
 • Male, not over 35 years old
 • Strong interpersonal skills
 • Have a car license

21-Oct-16

 

Applied
 • Ph.D Degree in Organic Chemistry
 • Very good education record B.Sc. Degree in Chemist
 • 10 years experience in R&D Management.

21-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.