• วิจัยและพัฒนา ทดสอบคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์
  • ป.ตรี วิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์
  • มีประสบการณ์ในการทำงานมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

17-May-17

 

Applied
  • ควบคุมการทดสอบการผลิตสินค้าใหม่
  • ป.ตรี วิทยาศาสตร์เคมี
  • มีประสบการณ์ในการทำงานมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

17-May-17

 

Applied
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี
  • มีประสบการณ์ในสายงาน 2 ปี ขึ้นไป
  • Set Lab ตรวจวิเคราะห์วัตถุมีพิษทางการเกษตร

17-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.