• เตรียมสารเคมี สำหรับไลน์ผลิต
  • เพศชาย ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.