• ประจำที่สาขาบางปู จ.สมุทรปราการ
  • สาขาบรรจุภัณฑ์, พอลิเมอ, เคมี
  • ปริญญาตรี

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
  • 1-2 years experience in QA/QC
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
  • Knowledge in food law

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
  • Research and Development วิจัยและพัฒนา
  • ตรวจสอบและออกแบบงานทาง
  • เก็บตัวอย่าง ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์

22-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.