• รับผิดชอบการขายสินค้าของบริษัทฯ
  • ดูแลผลประโยชน์ร่วมกันทางธุรกิจทั้งร้านค้าและบริษัท
  • เช็คสต๊อคสินค้า พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

13-Jan-17

 

Applied
  • Managing key account channel sales performance.
  • 3 years’ previous Sales management, Sales.
  • Good command of both spoken & written English.

12-Jan-17

 

Applied
  • 5 years experience on Sales / Marketing.
  • Good negotiation & presentation skill.
  • Good command of English.

12-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.