• วางแผนการตลาด ทำโฆษณาประชาสัมพันธ์
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • ประสบการณ์เป็นผู้จัดการหรือหัวหน้าไม่ต่ำกว่า 3 ปี

28-Apr-17

 

Applied
  • degree in medical technology
  • Minimum 1-3 years selling experience in medical
  • Able to communicate in English

24-Apr-17

 

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิ. ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
  • มีประสบการณ์งานขาย 3ปีขึ้นไป

24-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.