• เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิ. ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
  • มีประสบการณ์งานขาย 3ปีขึ้นไป

22-May-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไปทุกสาขา
  • มีประสบการณ์การบริหารงานขาย หรือดูแลพนักงานขาย 2ปี

19-May-17

Salary negotiable

Applied
  • degree in medical technology
  • Minimum 1-3 years selling experience in medical
  • Able to communicate in English

17-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.