• ควบคุมงานขายให้ได้ตามเป้าหมายการขายประจำปี
  • เสนอแนะแผนการตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ
  • ควบคุมการเก็บเงินและการปล่อยสินเชื่อ

23-Jul-17

 

Applied
  • Excellence command of both spoken
  • Setting up sales strategies to sell frozen seafood
  • Minimum 3 years of experience in sales

21-Jul-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
  • Sales partner, support sales/agent
  • Analyzing and strategic plan
  • Willing to travel to the area assigned

19-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.