• ปริญญาตรี ขึ้นไป สามารถทำงานด้านการตลาด
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในสาขาการตลาด การขายอสังหา
 • มีรถส่วนตัว สามารถเดินทางได้

15 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในงานขายและผู้ดูแลระบบงานขาย
 • มีประสบการณ์ในการปิโตรเคมีหรืออุตสาหกรรมเคมี

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Make yearly and monthly sales plan.
 • Arrange sales tasks and sales activities.
 • Responsible for sales target and payment collecti

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถปิดยอดขายได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

02-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สามารถทำงานด้านการตลาด
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในสาขาการตลาด การขายอสังหา
 • มีรถส่วนตัว สามารถเดินทางได้

02-Dec-16

 

Applied
 • Age: 35-40 years old, Good command of English
 • Degree in any fields / Flexible for travelling
 • Experience in customer service / Leadership skill

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • บริหารงานขายและการตลาด
 • ปริญญาตรีไฟฟ้าหรือการตลาดประสบการณ์งานขาย 8 ปี
 • มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

01-Dec-16

 

Applied
 • บริหาร จัดการ และวางแผนการขายร่วมกับผู้อำนวยการ
 • ติดตามผลการทำงานเพื่อให้แผนการขายเป็นไปตามที่กำหนด
 • รายหกเดือน และรายปี โดยรายงานผลการขายและปัญหา

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Sales Engineer
 • Engineering Services: - NDT Inspection Services
 • 3 -5 years experience in Sales & Marketing

01-Dec-16

Base salary + high commission

Applied
 • E-Commerce
 • online/offline marketing
 • online advertising

01-Dec-16

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • 5-10 years Working Experience
 • Base Salary 30 K or Above (Negotiate)
 • 5 days working

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในการบริหารในธุรกิจ 1-2 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์

30-Nov-16

 

Applied
 • กำกับดูแลการพิมพ์ป้ายสินค้า, ป้ายราคาสินค้า
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในงานด้านค้าปลีก-ค้าส่ง
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า

30-Nov-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สามารถทำงานด้านการตลาด
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในสาขาการตลาด การขายอสังหา
 • มีรถส่วนตัว สามารถเดินทางได้

29-Nov-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความเป็นผู้นำ
 • วางแผนและควบคุมการทำงานของทีมงาน

29-Nov-16

 

Applied
 • Selling the Wall Street English courses
 • Ensure all KPIs are met that concern Sales
 • Manage your diary ensuring that all necessary

29-Nov-16

Base salary + high commission

Applied
 • 2-3 year experience in courier / express service
 • Good written and spoken English
 • Prefer local candidate in Thailand Eastern area

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Master or Bachelor degree in Printing or Packaging
 • 0-3 years industrial sales experience
 • Visiting potential customers to prospect

28-Nov-16

 

Applied
 • Exp in Construction, Steel, Retail business
 • Solid knowledge of Retail Channel Development
 • Excellent command of English

28-Nov-16

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Industrial automation machinery and equipment
 • Manage sales in petrochemical, oil and gas
 • Five work days at Rayong, Thailand

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Marketing, Business Administration
 • 5 years relevant experience in Sales & Marketing
 • Good command of both spoken, written English

28-Nov-16

 

Applied
 • บริหารจัดการงานภายในสาขา
 • มีประสบการณ์ตรงด้านการขาย/การตลาด
 • หากเป็นคนในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

25-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.