• การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาประมง หรือสาขาที่เกี่ยว
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง, แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

6 hours ago

 

Applied
 • Make yearly and monthly sales plan.
 • Arrange sales tasks and sales activities.
 • Responsible for sales target and payment collecti

17 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Selling the Wall Street English courses
 • Ensure all KPIs are met that concern Sales
 • Manage your diary ensuring that all necessary

24-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • Experience 2 - 3 Years in OEM Sales
 • To manage product planning
 • Good command of English

21-Apr-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • บริหารงานภายในร้าน เกี่ยวกับ การบริการลูกค้า
 • บริหารการทำงานของพนักงานภายในร้าน
 • การบริหารงานในร้านเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์

20-Apr-17

 

Applied
 • บริหารงานโดยรวมภายในสถานีน้ำมัน
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • สามารถปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้

20-Apr-17

 

Applied
 • Large Industries - Commercial
 • LI Key Account Manager; LI Key Account Executive
 • Job Family : Large Industries - Commercial

19-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.