• ดูแลจัดการสาขา บริหารยอดขาย ดูแลพนักงาน
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาการขาย
 • มีประสบการณ์บริหารจัดการในธุรกิจความงาม

18 mins ago

 

Applied
 • Degree or Master’s in Business Administration
 • Find new business opportunities and clients
 • 5 years’ experience in sales from the logistics

33 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • บริหารจัดการทีมงานขาย รับผิดชอบยอดขายสินค้า
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปี

1 hour ago

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีประสบการณ์การขายสินค้าอุปโภค/บริโภค
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Male, age up to 40
 • Experience in sales team management
 • Good command in English

17 hours ago

 

Applied
 • Technical knowledge in Industrial Chemical
 • Experience in sales team management
 • Proactive and self-direct

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • นำเสนองานขาย (presentation)
 • มีประสพการด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีรถยนต์เป็นของต้นเอง

17 hours ago

 

Applied
 • Degree in Industrial/Electrical/Mechanical
 • 10 years experiences in direct sales
 • Computer literacy and good command of English

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Proven experience as a B2B sales executive
 • Aptitude in delivering attractive presentations
 • Self-motivated with a results-driven approach

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Over 8 years in Sales air conditioner business
 • Have a good reputation in air conditioner industry
 • Marketing approach ATL and BTL

17 hours ago

 

Applied
 • Sales and Marketing experience
 • Pharmaceutical Industries
 • OTC experience

17 hours ago

 

Applied
 • Warehouse, Drilling
 • AS/RS system Automated Storage & retrieval system
 • Solar Panels

17 hours ago

 

Applied
 • Industrial Automation, machines
 • overseas travels
 • Autocad drawing

17 hours ago

 

Applied
 • 5 years of working experience is Sale Traditional
 • Modern Trade and Traditional Trade
 • Fluent in English oral and written

17 hours ago

 

Applied
 • Group Key Account Manager
 • Senior Key Account Manager
 • Senior Key Account Manager

17 hours ago

THB120k - 160k /month

Applied
 • 5 years experience as senior managerial position
 • Degree in business/marketing or related fielก
 • Good Analytical and logical thinking

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Group Key Account Manager
 • Senior Key Account Manager
 • Senior Key Account Manager

17 hours ago

THB120k - 160k /month

Applied
 • Degree in any discipline
 • Experience in managing a branch
 • Good command of English

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลการบริหารภายในหน้าร้าน
 • ตรวจสอบการทำงานของพนักงานภายในหน้าร้าน
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดปัญหา

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop a growth strategy
 • Conduct research to identify new markets
 • Arrange business meetings

17 hours ago

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Career development in a multinational organization
 • Leading brand in flooring field
 • Company culture highly values people and talent

17 hours ago

 

Applied
 • Responsible for achieving sales targets
 • Minimum 5 years of experience in sales
 • Strong skills in service and etc.

17 hours ago

THB70k - 90k /month

Applied
 • Male or female, aged over 35 years old
 • degree or higher in Business Administration
 • 5 years of experience in project sales

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage sales and business development
 • Establish and maintain account relationships
 • Technical support and troubleshooting to customer

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong leadership
 • Able to work and travel to up-country
 • strong English skill

17 hours ago

 

Applied
 • 5 years’ experience in selling hot stamp
 • 3 years experiences in management level
 • Planning sales strategies to selling product

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage and control sales functions
 • Sales plan and activities to ensure target achieve
 • Developing effective sales strategies

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in products or building materials.
 • Experience in managing accounts.
 • Self-motivated with proven problem-solving skills.

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 7 years experience in Sales position
 • Selling experience in Construction, Steel product
 • Excellent command of English

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Business Management
 • Sales experience&Planning experience
 • Experience with advanced analytics

17 hours ago

 

Applied
 • Forecast Manager, Business Analysis Manager
 • At least 5 years in Financial/Business Analyst,
 • Good in English

17 hours ago

 

Applied
 • Being responsible for developing and implementing
 • Maintaining relationships and competitiveness
 • Coordinating, developing, evaluating, auditing

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree
 • Sales Experiences
 • Achieve budgeted sales and service targets

17 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Male/Female,Thai Nationality aged 24 -35 years old
 • Bachelor Degree in Marketing and Business field
 • Experienced in Sale at least 1 year

17 hours ago

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Trading
 • Steel Construction
 • English

17 hours ago

 

Applied
 • Presenting campaign pitches and budgets to clients
 • Visiting potential customers for the new business
 • Negotiating and closing deals and handle complaint

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5-10+ years in service provider or SI sales area
 • Develop sales growth at Key Accounts
 • Good negotiating and influencing skills

17 hours ago

THB55k - 120k /month (includes high commission)

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Business Admin
 • At least 1 year working experience in export sale
 • Good knowledge & communication skill

06-Dec-16

 

Applied
 • Newly created role in FMCG company
 • Manages external agencies
 • Golden work location

06-Dec-16

THB90k - 120k /month

Applied
 • Develop and implement sales and marketing plans
 • Establish, develop, and grow tour operators
 • Establish, develop, and grow corporate accounts

06-Dec-16

 

Applied
 • Manage and control overall sales business
 • Conduct sales duties to achieve sales target
 • Need experience in selling Big bike

06-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Admin or Civil Eng
 • Exp. in Marketing and Sales
 • Selling of experience is preferably

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Trade Development
 • Business Development
 • Export Sales

06-Dec-16

 

Applied
 • Thai nationality, Male or female, Age 35 - 45
 • At least 4 years experience as Manager
 • Excellent command of English and computer literacy

06-Dec-16

 

Applied
 • Work and Grow in Future Oriented Company
 • Supported by Qualified Internal Administration
 • Fun Working in a Dynamic Team

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree or Doctor's Degree in Chemical
 • 14 years experience in technical sales & services
 • 5 years experience in managerial level

06-Dec-16

 

Applied
 • Degree or Master’s Degree in Computer Science
 • 8 years’ work experience in selling & sales manage
 • develop business strategies and plans

06-Dec-16

 

Applied
 • 7 years’ work experience in selling products
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Electrical
 • Ability to travel domestically frequently

06-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.