• การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาประมง หรือสาขาที่เกี่ยว
  • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง, แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

19 hours ago

 

Applied
  • Analyze market circumstances to formulate
  • Supervise and develop Sales Teams to manage custom
  • Develop and execute the marketing master plan

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Sell automotive part to customer
  • Present company proposal and quotations
  • 8 years of experience in Sales

20-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.