• ชาย / หญิง สามารถทำงานภาคเหนือตอนล่าง (สุโขทัย)
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานขาย/การตลาด 5 ปีขึ้นไป
  • มีรถยนต์ส่วนตัว

08-Dec-16

Base salary + high commission

Applied
  • มีประสบการณ์บริหารด้านบัตรเครดิตหรือสินเชื่อ
  • มีประสบการณ์ระดับบริหารงาน 10 ปี ขึ้นไป
  • มีรถยนต์ส่วนตัว

06-Dec-16

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.