• เพศหญิง/ชาย
 • อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

02-Dec-16

Base salary + high commission

Applied
 • ชาย / หญิง สามารถทำงานภาคเหนือตอนล่าง (สุโขทัย)
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานขาย/การตลาด 5 ปีขึ้นไป
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

01-Dec-16

Base salary + high commission

Applied
 • วางแผน และควบคุม การทำการตลาด โปรโมชั่น
 • เพศ ชาย-หญิง อายุุไม่เกิน 40 ปี
 • มีประสบการณ์ด้าน การขายและการตลาด

01-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์บริหารด้านบัตรเครดิตหรือสินเชื่อ
 • มีประสบการณ์ระดับบริหารงาน 10 ปี ขึ้นไป
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

29-Nov-16

Base salary + high commission

Applied
 • Chiang Mai
 • Sales
 • Adventure Zipline

29-Nov-16

Base salary + high commission

Applied
 • กำกับดูแลการการขายกิจกรรมการขายและการตลาด
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

29-Nov-16

 

Applied
 • Produce the Annual Revenue Plan, Marketing Budgets
 • Produce Action Plan related to the Revenue Plan
 • Provides a professional, advisory support service

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Prospect for new business with new/old customers
 • Prepare sales analysis/plan to achieve sales goals
 • Make sure customer is satisfied with our sales

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • กำหนดกลยุทธ์ รวมถึงวางแผนการขาย
 • กำกับและตจรวจสอบผลงานด้านยอดขาย
 • พัฒนาและวางแผนการตลาดที่เหมาะสม

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • 5 years+ working experience
 • Good English communication skills,High Flexibility
 • Able to travel abroad, High growth position

22-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.