• Minimum Degree / Diploma in Sales & Marketing
 • 5 years progressive experience in a proactive Sale
 • Achieving revenue in 4 to 5-Star hotel

26-May-17

 

Applied
 • กำกับดูแลการการขายกิจกรรมการขายและการตลาด
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

26-May-17

 

Applied
 • วางแผนและควบคุมการขายและการตลาด
 • ปริญญาตรี การตลาด
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

26-May-17

 

Applied
 • ประจำพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจสายการบิน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี TOEIC 550 up

26-May-17

 

Applied
 • มีจิตใจรักในงานด้านบริการ
 • ปริญญาตรี ด้านการตลาด
 • รักงานขาย งานบริการ มีความคล่องตัวสูง

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี การตลาด
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • บริหารทีมขาย

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลบริหารจัดการทีมงาน ยอดขาย
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีใจรักงานบริการ / มีภาวะผู้นำ

24-May-17

 

Applied
 • Requires advanced knowledge of the principles
 • Minimum five years of sales and marketing in the l
 • Knowledge of online sales and marketing OTA and So

24-May-17

 

Applied
 • 3 years’ experience in 4-5-star Hospitality relate
 • Strong customer Positive and enthusiastic attitude
 • Fluent in both written and spoken Thai and English

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • กำกับดูแลการการขายกิจกรรมการขายและการตลาด
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

22-May-17

 

Applied
 • เทรดมาร์เกตติ้ง พนักงานส่งเสริมการตลาด ภาคเหนือ
 • Sales Support Traditional Trade Northern
 • ดูแลกิจกรรมส่งเสริมการขาย สื่อการตลาด

17-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.