• ทักษะด้านฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษดี
 • ทักษะด้านการคิดกลยุทธ์ และวิเคราะห์ข้อมูล
 • ขายน้ำตาลทุกประเภท

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Prospect, develop and drive sales plans.
 • Sales experience is preferred
 • Manage key accounts

15 hours ago

THB30k - 35k /month

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด การขาย ช่างยนต์
 • มีประสบการณ์บริหารด้านทีมขายอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

15 hours ago

 

Applied
 • 25-30 years old. At least 1 year in Sales
 • Pre-Sales skill and good presentation
 • Have own car and driving license

24-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree with related field
 • Good command English and computer literacy
 • Good service mind and able to work under pressure

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป (ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง)
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ เป็นบางครั้ง
 • มีความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.