• บริหารจัดการงานภายในสาขา
 • วางแผนและบริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • ควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงาน ควบคุมการเงิน

21-Jul-17

 

Applied
 • Conduct visit tours
 • Promotion and business development recommendation
 • Effective communication, presentation, negotiation

21-Jul-17

 

Applied
 • Sale representative
 • Drugstore channel (Northeast)
 • Responsible for Abbott Nutrition products

19-Jul-17

Base salary + high commission

Applied
 • Truck Sales Manager, Machine, Crane, Forklift, etc
 • 10 years experience in Direct Sales/Fleet sales
 • Ability to work in Upper/lower Northeastern

19-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in BA
 • 7 years experience in project sales
 • Strong leadership skill, negotiation skill

18-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.