• ปริญญาตรี-โท สาขาการจัดการ/การขาย/การตลาด
 • มีความสามารถในภาษาอังกฤษในด้านการเขียนและสื่อสาร
 • บริหารยอดขายยาง /บริหารทีมขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in ,Engineering
 • 5-10 years working experience in Sales.
 • To set performance targets for area sales.

18 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • At least 3 years working experience
 • Able to travel aboard

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • have a good benefit
 • practice and gain more Japanese skill
 • Opportunity to work as a management position

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Selling the Wall Street English courses
 • Ensure all KPIs are met that concern Sales
 • Manage your diary ensuring that all necessary

24-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Sales Engineer
 • Engineering Services: - NDT Inspection Services
 • 3 -5 years experience in Sales & Marketing

24-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
 • Male/Female, Thai nationality, age 35-45 years
 • Experience10 years in Automotive Part & Electronic
 • Strong sales driven and service mindset

24-Feb-17

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • managing a motorcycle shop
 • selling inside the shop and help customers
 • managing shop products and taking care of store

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ทุกสาขา
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

24-Feb-17

 

Applied
 • At least 5 years’ experience in sales
 • similar capacity in the Electronic Industry
 • Good in English and Thai both speaking and writing

24-Feb-17

 

Applied
 • Degree in Human Resources, Administration
 • 5 years of experience in a Sales role
 • Owning a car with driving license

24-Feb-17

 

Applied
 • Degree in Business Administration, Marketing
 • 5 years’ experience in selling or leasing property
 • Good English communication skills

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female , At least 32 years old
 • Bachelor’s Degree in Business, Economic
 • 7 years experienced in a Sea Sales business

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น

23-Feb-17

 

Applied
 • วางแผนพัฒนาทางด้านการขายและการบริหารธุรกิจ
 • วางแผนกลยุทธิ์ทางด้านการตลาดส่งต่างประเทศ
 • วางแผนงบประมาณด้านการขายและการตลาด

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • การบริหารงานด้านการตลาดธุรกิจ
 • วางแผนกลยุทธิ์ทางด้านการตลาดส่งต่างประเทศ
 • วางแผนงบประมาณด้านการขายและการตลาด

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience 2 - 3 Years in OEM Sales
 • To manage product planning
 • Good command of English

23-Feb-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • degree in engineering or business studies
 • Sales or product management experience
 • A good understanding of the technical processes

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน
 • พัฒนาร้านและยอดขาย
 • มีความเป็นผู้นำและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

23-Feb-17

 

Applied
 • Sales Industrial/Compressor/Distributor Channel
 • Fluent in English/Business Development
 • After Market Sales/Industrial Sales

23-Feb-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree in ,Engineering
 • 5-10 years working experience in Sales.
 • To set performance targets for area sales.

23-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor or Master in Mechanical Engineering.
 • Familiar with 2D/3D softwares.
 • Very good knowledge of spoken and written English.

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • marketing
 • sale
 • sales

22-Feb-17

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • precision injection molding industrial
 • Sales Manager
 • Marketing P&L

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in Sales (Automative Parts)
 • Must be a Japanese Speaking person
 • Good connection background with our customers

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Manage Sales team and sales activity
 • Experience in sales of Freight Forwarding
 • Excellent in English speaking & writing.

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ขายด้านอสังหาริมทรัพย์ 5-10 ปี
 • ปริญญาตรีหรือโท อายุ 30-40 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานประจำจังหวัดปราจีนบุรี

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ขายด้านอสังหาริมทรัพย์ 5-10 ปี
 • ปริญญาตรีหรือโท อายุ 30-40 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานประจำจังหวัดปราจีนบุรี

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ขายด้านอสังหาริมทรัพย์ 5-10 ปี
 • ปริญญาตรีหรือโท อายุ 30-40 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานประจำจังหวัดปราจีนบุรี

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ขายด้านอสังหาริมทรัพย์ 5-10 ปี
 • ปริญญาตรีหรือโท อายุ 30-40 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานประจำจังหวัดปราจีนบุรี

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ขายด้านอสังหาริมทรัพย์ 5-10 ปี
 • ปริญญาตรีหรือโท อายุ 30-40 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานประจำจังหวัดปราจีนบุรี

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Good personnel sales skill in any fields
 • 2 year experience in Freight Forwarding Business
 • Own transportation

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์
 • สามารถปฎิบัติงานที่ชลบุรีได้

22-Feb-17

 

Applied
 • Key Account Manager
 • Sales for Japanese accounts.
 • Serve as primary contact

22-Feb-17

THB120k - 160k /month

Applied
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Management
 • 5-10 years experience in International Sales
 • Good command of English.

22-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลเรื่องทั่วไปพร้อมทั้งความเรียบร้อยภายในออฟฟิศ
 • ตอนรับและให้บริการลูกค้า
 • ออกนอกสถานที่เพื่อพบลูกค้าและหาลูกค้าเพิ่ม

22-Feb-17

 

Applied
 • Opportunity to work in Japanese manufacturing
 • Opportunity to build connection with Japanese
 • Opportunity to get chance of more high level

21-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30-40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด ,โฆษณาประชาสัมพันธ์
 • ประสบการณ์ในงานด้านบริหารร้านค้า,Showroom

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Assist in preparation of the annual sales budget
 • Accomplish goals and strategic plans
 • Build strong relationships with client contacts

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • 5+ years in Sales to Electronic, Home Appliance
 • 3+ years in Management Level
 • Good Command in English

21-Feb-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • บริหารงานโดยรวมภายในสถานีน้ำมัน
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • สามารถปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้

21-Feb-17

 

Applied
 • บริหารงานภายในร้าน เกี่ยวกับ การบริการลูกค้า
 • บริหารการทำงานของพนักงานภายในร้าน
 • การบริหารงานในร้านเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์

21-Feb-17

 

Applied
 • Develop new clients for bag making
 • Going to up-country for sales activities
 • packaging manufacturing

20-Feb-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Male, Thai Nationality, 40 - 50 years old
 • Bachelor or Master degree in Sales & Marketing
 • Good in English communication skills

20-Feb-17

 

Applied
 • 2-3 year experience in courier / express service
 • Good written and spoken English
 • Prefer local candidate in Thailand Eastern area

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 2 years sales experience
 • Chonburi based or Bangkok Based
 • Growth & development opportunities

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.